Nr. 3/2004


Olümpiaad
Iga teekond algab esimesest sammust

Tänavu on üheteistkümnes kord, kui meie õpilased saavad rahvusvahelisel keemiaolümpiaadil (RKO-l) oma teadmisi ja oskusi näidata. Tee sinna on pikk ja pingeline ja nõuab aastatepikkust iseseisvat tööd.

Keemia on omaette õppeainena meie kooliprogrammis neljal õppeaastal 8.-11. klassini. Siiani on 10. klassi õpilane pääsenud RKO-le kahel, 11. klassi õpilane neljateistkümnel ja 12. klassi õpilane kahekümne neljal korral. Kui õpilane on osalenud RKO-l noorema klassi õpilasena, siis on ta ka järgnevatel aastatel Eestit esindama pääsenud ning reeglina on tema esinemine siis ka varasemast edukam olnud.

Erinevalt teiste ainete olümpiaadidest võistlevad meie keemiaolümpiaadi piirkonna ja lõppvoorus iga klassi õpilased eraldi. Alates 1997. aastast proovivad piirkonnavoorus oma võimeid ka 8. klasside õpilased. See hea stiimul, et ka poole aasta jooksul klassitunnis omandatu üle korrata ja oma teadmisi proovile panna.

Kolmekümnele piirkonnavooru parimale 8. klassi õpilasele korraldab Tartu Ülikooli Teaduskool huvipäeva, kus muu põneva kõrval saavad õpilased oma kätt harjutada keemialaboris reaalset keemilist analüüsi läbi viies. Kohtumine eakaaslastega üle Eesti on omakorda ergutajaks, et järgmistel olümpiaadidel ka lõppvoorus osaleda.

Keemiaolümpiaadi lahtise võistluse, piirkonna- ja lõppvooru ülesannete koostajateks ja lahenduste kontrollijateks on traditsiooniliselt varemate aastate edukad esinejad, kes nüüd õpivad Tartu Ülikoolis. Žürii vanemate kolleegide meeldivaks ülesandeks on alati olnud värskete tudengite hoogu pisut jahutada, sest vaatamata väga headele ideedele valitakse mõnikord liiga rasked ülesanded.

Üle–eestilise keemiaolümpiaadi lõppvooru ülesanded ei olnud žürii arvates eelmiste aastatega võrreldes kergemad, kuid võistlejad lahendasid need üsnagi hästi. 12. klassist oli parim Kaur Adamson Tallinna Reaalkoolist, 11. klassist Mikk Müraus Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumist (HTG), 10. klassist Martin Saar Tallinna Inglise Kolledžist, 9. klassist Margit Ool Saaremaa Ühisgümnaasiumist ja 8. klassi piirkonnavooru põhjal Mart Sein Tartu Miina Härma Gümnaasiumist. Tallinna Inglise Kolledzhi 8. klassi õpilane Andres Laan jäi 8. klassi arvestuses teiseks, kuid võitis lõppvoorus 9. klassi teooriavooru ja oli kokkuvõttes seal kolmas. Siiani ei ole keemiaolümpiaadil sellist üllatust juhtunud.

Tänavu valis zhürii välja 8 võistlejat 12. klassist, 7 võistlejat 11. klassist ja 2 õpilast 10. klassist, kes jätkavad võistlust RKO-le pääsemiseks. Neist seitsmeteistümnest, kellest kaks on Kohtla-Järvelt, kaks Tartust, kuus Narvast ja seitse Tallinnast, pääsevad valikvõistluse põhjal kuus õpilast Balti 12. keemiaolümpiaadile, mille korraldajaks on tänavu Eesti. Nendest kuuest neli edukamat esindavad Eestit juulis toimuval 36. RKO-l Saksamaal Kielis.

Olümpiaadi korraldamist toetasid HTM ja TÜ keemiaosakond, oma auhinnad olid riigi parimatele noortele keemikutele välja pannud ka kirjastused Koolibri, Avita, Eesti Entsüklopeediakirjastus. MTÜ Loodusajakiri eriauhinnad – Horisondi aastatellimused – pälvisid nooremate klasside parimad eksperimentaatorid: Janar Merilo (Pärnu Ühisgümnaasium, 10. kl, õpetaja E. Saks), Dmitri Shmidt (Narva Kesklinna Gümnaasium, 10. kl, õpetaja T. Lodeikina), Margit Ool (Saaremaa Ühisgümnaasium, 9. kl, õpetaja A. Teigamägi) ning olümpiaadi noorim osavõtja, üllatusmees Andres Laan.


REIN PULLERITS on Eesti keemiavõistkonna mentor.Rein Pullerits