Nr. 3/2004


Olümpiaad
Zhüriis ka noorfüüsikud

Tänavuse, 51. Eesti koolinoorte füüsikaolümpiaadi lõppvõistlus toimus 7.–8. märtsil. Nagu harilikult, oli kostitajaks Tartu Ülikooli Teaduskool ja võistluspaigaks TÜ füüsikahoone.

Võimeid mõõdeti kahes vanuserühmas – põhikooli ja gümnaasiumi osas. Kumbki komplekt sisaldas kümmet teooria- ja kahte eksperimentaalülesannet. Enam peamurdmist nõudvate pähklite eest sai rohkem punkte; lahendada võis kõiki ülesandeid, kuid arvesse võeti ainult viit paremat tulemust teooria vallast ja ühte eksperimenti.

Olümpiaadi zhürii oli andnud oma parima, et ülesannete komplekt oleks huvitav ja mitmekesine. Heaks märgiks on see, et umbes pooled zhürii liikmed on noored, kes hiljuti istusid veel ise võistlejapingis, praegu aga õpivad füüsikat üliõpilasena, magistrandina või doktorandina. Ääremärkusena olgu öeldud, et veebruarikuus oli neil endil võimalus võistelda Tartu Ülikooli Akadeemilisel füüsikaolümpiaadil, vt


http://www.physic.ut.ee/instituudid/efti/loengumaterjalid/psveebivara/fyp.htm

; nii esimese- kui teise preemia laureaadid Valter Kiisk (TÜ doktorant) ja Mihkel Kree (TÜ esimese kursuse üliõpilane) on meie zhürii aktiivsed liikmed.


Füüsika puhul ei saa peatumata jääda sugude võrdõiguslikkuse küsimusel. Kui käivituvad Euroopa Ühenduse direktiivid, mis seavad piire naiste osalusprotsendile nõukogudes, siis võivad füüsikud päris hätta jääda. Sestap on paremad tüdrukud saanud alati eriauhindu. Parima neiu auhinnad läksid keskkooli arvestuses Kätlin Heinale (Tallinna Reaalkool) ja Irina Ljubovskajale (Mustamäe Reaalgümnaasium) – nendele anti OÜ Reves Grupp välja pandud raamat “Universumi mikromaailm”. Põhikooli osas said tütarlastest MTÜ Loodusajakiri eriauhinna – Horisondi aastatellimuse – Tatjana Sokolova (Jõhvi Vene Gümnaasium) ja Kristel Kask (Tallinna Reaalkool).

Olümpiaadi absoluutvõitja Aleksandr Morozenko lunastas oma tulemusega koha 15.–23. juulil Lõuna-Koreas toimuvale 35. rahvusvahelisele füüsikaolümpiaadile. Võistkonna ülejäänud neli liiget valitakse 20 kandidaadi hulgast aprilli lõpus toimuva Eesti-Soome maavõistluse tulemuste põhjal. Kandidaatide hulgas on lisaks keskkooli õpilastele ka üks Eesti Kaitseväes teeniv noormees, Tallinna Reaalkooli vilistlane, n-ö 13. klassi õpilane Sander Sõnajalg, kes osales lõppvõistlusel väljaspool arvestust ning sai II järgu diplomile vastava tulemuse.


JAAN KALDA on TTÜ Küberneetika Instituudi vanemteadur, füüsikamatemaatikadoktor. Eesti füüsikavõistkonna juhendaja.Jaan Kalda