2006/8   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Kaitsealad EL 2006/8
Kolga looduskaitseala

Kolga looduskaitsealal kaitstakse luitemetsi ja muid vrtuslikke metsakooslusi, looduslikku oja ning haruldasi loomaliike.

Prnu maakonnas Varbla vallas Kulli, Maade, Saare ja hu kla maadel asuv kitsuke idalne suunas vlja venitatud Kolga looduskaitseala (274,5 ha) jb Varblat Tstamaaga hendava maantee ning Piha, Kilgi ja Rammuka kla lbiva kruusatee vahelisele alale. Neilt teedelt viib otse kaitseala sdamesse kitsas metsavahetee.

Osa selle aasta algul loodud Kolga looduskaitsealast on olnud thelepanu all ka varem: huvitavaid pinnavorme kaitsti seal juba 1980. aastatel. 1991. aastal asutas Prnu maavalitsus kaitseala hoidmaks mberkujundamise eest Kolga oja ja sealseid luiteid. Neile on nd Eesti metsakaitsealade vrgustiku projekti ja Prnumaa keskkonnateenistuse ettepanekul lisandunud mitu vga vrtuslikku metsakooslust ning I kaitsekategooria kaitsealuse liigi merikotka elupaik.


Mitmekesised elupaigad. Kolga looduskaitseala paikneb Lne-Eesti madalikul, osalt moreenil ja osalt Lnemere eri arengustaadiumide setetest kuhjunud luidetel. Viimaste vahel, sgavas ja maalilises orus lookleb Kolga oja. Mni kilomeeter kaitsealast luna pool Vaiste lahte suubuvat, Lne-Eestis ainulaadsete krgete liivakallastega kitsast veekogu mbritseb luiteliivadel kujunenud kaunis nmme- ja palumets. Peale luitemnniku, mis kuivaperioodil muutub vga tuleohtlikuks, kasvavad kaitseala edelaosa niisketel muldadel kuuseenamusega segametsad, leidub ka vsastunud rohumaid.

Et varem on siinsetes metsades tehtud lageraiet ja istutatud seejrel uut metsa, siis vahelduvad rohkete jmedate kuivanud tvede ja lamapuiduga vga vrtuslikud loodusmetsad kultuurpuistutega. Euroopa Liidu loodusdirektiivi elupaikadest kaitstakse Kolga looduskaitsealal metsastunud luiteid, oja ning esmathtsaiks peetavaid loodusmetsi, soostuvaid ja soo-lehtmetsi ning oja kallastel leiduvaid laialehiseid lammimetsi.


Kaitset vriv elustik. Kaitseala loomastikku ja taimestikku on vhe uuritud ning tpsed andmed liikide kohta puuduvad. Siiski on teada, et siinsetel liivastel seljandikel on elupaiga leidnud mger, rebane ja khrik ning kohata vib ka ptra ja metssiga. Kaitsealustest liikidest on siin endale elupaiga leidnud nii merikotkas kui ka kassikakk [1], nhtud on jlindu ja kivisisalikku. Kolga ojal, mis on teiste hulgas jevhi, jeforelli ja saarma elupaik ning meriforelli kudemisala, on vahel toitumas nhtud ka must-toonekurge.


Kaitsekord. Kaitsekorra eripra ja majandustegevuse piirangute jrgi jaguneb kaitseala kaheks sihtkaitsevndiks: Kolga ja Saulepi. Inimesed vivad kaitsealal vabalt liikuda, marju, seeni ja muid metsaande korjata, vlja arvatud Saulepi sihtkaitsevndis: sinna ei tohi minna 15. veebruarist 31. juulini. Sgisel ja talvel 1. augustist kuni 14. veebruarini on kaitsealal lubatud isegi jahti pidada. Seevastu kalapk on keelatud aasta ringi.

Uudistajale pakub kaitseala esteetilist elamust ja pingemaandamise vimalust. Kolga oja res on matkajale ette valmistatud laudade, pinkide ja varikatusega lkkeplats. Varikatuse rsta all on koguni riit lkkeks sobilike puudega. Sealtsamast viib le oja vrskelt valminud sild, mille krvale on alles jetud lagunenud vana.

Telkida ja lket teha vib ainult selleks ettevalmistatud ja thistatud kohtades. Lubatud on kuni 15 osalejaga (selleks ettevalmistatud ja thistatud kohtades kuni 50 osalejaga) rahvaritused. Suurema arvu osalejatega rahvaritusi tohib kaitsealal pidada ksnes kaitseala valitseja Prnumaa keskkonnateenistuse nusolekul. Kolga looduskaitsealal kehtiva kaitsekorraga saab phjalikumalt tutvuda Riigi Teataja kodulehel.


1. EELIS (Eesti looduse infossteem) www.eelis.eeREIGO ROASTO
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012