2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Veebivalvur EL 2012/12
Keskkonnaameti tnavused loodustrkised

Keskkonnaameti kodulehel saab keskkonnahariduse valdkonna alt www.keskkonnaamet.ee/teenused/keskkonnaharidus-2/trukised/ vaadata tnavuse teabematerjali elektroonset versiooni.
Ilmunud on hulk uusi teematrkiseid. 24 voldikut tutvustavad Eesti kaitsealasid ja 7 loodusradu, 6 brori maakondade kaitstavaid loodusobjekte. Valminud on ka infovoldik Httasattunud metsloom, ilmumist on jtkanud Karula rahvuspargi infoleht Tarupetti.
Teabematerjalid on valminud osahingu Akriibia kaasabil ja KIK-i toetusel. Piirkondlikke trkiseid saab keskkonnaameti looduskeskustest ja maakondlikest tugipunktidest, samuti RMK teabe- ja turismiinfopunktidest.

28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012