2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Kroonika EL 2012/12
KIK toetab sstva transpordi arendamist

Keskkonnainvesteeringute keskus avas 1. novembril Euroopa Liidu htekuuluvusfondist rahastatava sstva transpordi arendamise esimese taotlusvooru, mille eelarve on ligi 19 miljonit eurot.
Sstva transpordi taristu arengut ja uuendamist toetatakse seetttu, et kaitsta paremini vlishku. Esimeses taotlusvoorus antava toetusega saab ehitada ja rekonstrueerida trammitaristut. Toetust saavad taotleda Tallinna linn ning ettevtjad, kelle omandusse kuulub avalikuks kasutuseks mratud raudteeinfrastruktuur ja sstva histranspordi infrastruktuur. Taotluste esitamise thtaeg on 7. jaanuar 2013. Vt. lhemalt www.kik.ee.
Sstva transpordi arendamist rahastatakse Euroopa Liidu htekuuluvusfondi meetmest Veemajanduse ja jtmekitluse infrastruktuuri arendamine ning vlishu kaitse. Praeguseks on nimetatud meetme kaudu KIK-ist toetust saanud kokku 150 veemajanduse taristu ja jtmekitluse arendamise projekti 525 miljoni euro eest. Sstva transpordi arendamiseks saab KIK-ist toetust taotleda esimest korda.KIK
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012