2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Kroonika EL 2012/12
Hiiumaal hakatakse taas liha ttlema

Hiiumaal on 20-aastase pausi jrel taas vimalik liha tdelda: vrskelt valminud Vaemla tootearenduskeskuses saavad kohalikud talunikud ja lihatootjad tellida tapa-, likamis- ning pakendamisteenust.
Lammaste ja lihaveiste karjatamine Hiiumaa poollooduslikel kooslustel on mrkimisvrse thtsusega: kui seal ei karjatataks loomi, siis need alad vsastuksid ja kaoksid nii mnegi haruldase linnu- ja taimeliigi vrtuslikud elupaigad. Ilma kohaliku vike-lihatstuseta oli Hiiumaa loomakasvatajatel, eriti lambakasvatajatel, vga keeruline pakkuda saarel hiidlastele ja turistidele kohalikku liha.
MT Hiiu Veis ja Lammas juhatuse liikme Omar Jpiselja snul oli eesmrk luua kaasaegne ja sstliku lihatootmisbaasiga tootearenduskeskus, mille baasil hakkaks arenema kohapealne lihattlemine, sh. maheliha toodete valmistamine.
Vaemlas pakub teenust avatud konkursi korras leitud kitusfirma osahing Hiiumaa Lihatstus. 2009. aastal esitati Leaderi programmi projekt, mille kigus valmisid Hiiumaal lihattlemise taastamise tasuvus- ja teostatavusuuringud ning tehnoloogiline projekt. Projekti esitas MT Arhipelaag, partnerid olid sihtasutus Tuuru ja hiidlaste koostkogu.
Tootearenduskeskuse eestvedaja on olnud MT Hiiu Veis ja Lammas, phirahastajad olid Leaderi programm ja pllumajandusministeerium, tuge on saadud ka Interreg IVA programmist, mille raames tehakse rahvusvahelist koostd.MT Hiiu Veis ja Lammas
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012