2004/09   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
EL ksib EL 2004/09
Mida kujutab endast prandkoosluste kaitse hingu (PK) rohumaade andmebaas?

Prandkoosluste kaitse hingu rohumaade andmebaas sisaldab infot Eesti poollooduslike rohumaade ehk prandkoosluste kohta, hlmates pisut ka kultuurrohumaid ning endisi niite, mis praeguseks on metsa kasvanud.

Poollooduslike rohumaadena peame silmas tavapraselt majandatud niite, mille liigilist koosseisu pole kndmise, vetamise vi kultuurtaimede sisseklviga oluliselt rikutud. Teavet silitame elektrooniliselt MapInfo- ja FoxPro-andmebaasidena ligikaudu 11 000 kirjet le 70 000 hektari kohta. Selle aluseks on aastatel 19972004 hingu spetsialistide htse metoodika jrgi tehtud inventuurid. Iga kirje sisaldab kllaltki phjalikku andmestikku vaadeldud prandkoosluse kohta. Eelkige on mratud niidu kasvukohatp, seisundi vrtus, esteetiline ja floristiline vrtus ning koostatud liiginimekiri.

Inventuuride ning andmebaasi eesmrk on vlja selgitada meie esivanematelt pritud loodus- ja kultuuriprandi ulatus ning mitmekesisus, seejuures looduskaitse thelepanu vrivad alad. Kogutud andmestikku saab kasutada kokkuleppel PK-ga loodushoiu- ja teadustdel, samuti vib see olla oluliseks abiks Eesti maastike ja koosluste muutumise seirele. PK andmebaas on aluseks ka prandkoosluste hooldajatele makstavate riiklike toetuste jagamisel.

Ehkki prandkooslusi on Eestis arvele vetud juba aastaid, pole andmebaas tielik, seda peamiselt rahalistel phjustel. Suures osas on inventeerimata Eesti prisaruniidud ning soostunud niidud. Puudub ka olulisim info Alam-Pedja, Soomaa ning Matsalu rahvusparkide suuremate niidualade kohta. Kik koostpakkumised, mis aitaksid andmebaasi tiendada, on oodatud.

Varasemad inventuurid ning nende phjal loodud andmebaas on teostunud suuresti tnu vlispartnerite (Soome keskkonnaministeerium, Edela-Soome loodushoiukeskus) ja Eestimaa looduse fondi abile. Viimastel aastatel on tid on tellinud peamiselt keskkonnaministeerium, pllumajanduse registrite ja informatsiooni amet ning keskkonnainvesteeringute keskus.Meeli Mesipuu
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012