2004/09   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
EL ksib EL 2004/09
Kas Eestis on vaja mullakaitseseadust?

Mullakaitseseadust Eestis paraku pole. Seda hakati keskkonnaministeeriumi eestvedamisel koostama kll juba mitme aasta eest, kuid esialgu ei ole jutud seadust vastu vtta.

Mullakaitseseadust oleks Eestile kindlasti tarvis. Praegu on muldi puudutavad ksimused igusaktides vga tagasihoidlikult kajastatud. Seetttu on muldade kui Eesti he thtsama loodusvara kaitse jnud tagaplaanile, vrreldes kas vi vee- ja hukaitsega.

Ka Euroopa Liidus on mullakaitsega seotud teemad tusnud aktiivselt pevakorda alles viimastel aastatel. Siiski on probleemi olulisust mistetud ja hakatud tegema ettevalmistusi nn. mulladirektiivi jaoks. Selleks on loodud liikmesriikide esindajatest koosnevad trhmad, mis tegelevad erosiooni, muldade orgaanilise aine, muldade saastumise, seire ja teadusksimustega.

Praegu on Eesti normatiivaktides kige otsesemalt kajastatud pllumajandusliku maakasutusega kaasnevate muutuste seire korraldus. Pllumajandusministeeriumi koostatud maaparandusseaduses kasutatakse mistet maaparandusseire. Selle all mistetakse abinude ssteemi, mille eesmrk on muu hulgas koguda andmeid maaparanduse ja -kasutuse keskkonnamju kohta. Maaparandusseire kohustus on maaparandusbroodel ja pllumajandusuuringute keskusel.

Mullakaitsele on thelepanu pratud ka pllumajanduse keskkonnameetmeid koostades. Mitmed meetmed aitavad otseselt vi kaudselt kaasa meie muldade kaitsele.

Mullad on maailmas kiiresti vhenev loodusvara ja seetttu vrivad nad ka Eestis senisest mrksa suuremat thelepanu. Riiklikul tasandil tagaks selle mullakaitseseadus.Illar Lemetti
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012