2004/09   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
In memoriam EL 2004/09
Kige pisemate veeloomade sdikas uurija

23. detsember 19159. mai 2004

Alide Lumberg sndis Tallinnas, ent varsti kolis pere Raikkla valda isatallu. Prast kooliaastaid Kabalas, Raplas ja Tallinnas astus ta 1936. aastal Tartu likooli matemaatika-loodusteaduskonna loodusteaduste osakonda. Temast sai ka Eesti naislipilaste seltsi Ilmatar liige. Lpetamisel 1946. aasta veebruaris sai Alide Lumberg bioloog-zooloogi diplomi.

Juba 1941. aastal asus ta tle Tartu likooli juures asuvasse loodusuurijate seltsi. Alates 1945. aastast ttas ta aga Tartu likooli zooloogiakateedri ning selgrootute zooloogia ja hdrobioloogia kateedri vanemlaborandina, assistendina ja vanempetajana. Professor Heirich Riikoja juhendusel hakkas noor hdrobioloog uurima Emaje ja selle luhaveekogude planktonit ning tegi teaduskraadi saamiseks tarvilikud kandidaadieksamid. Peale likoolit oli ta lhemat aega vanempetaja ka Tartu petajate instituudis ja assistent Eesti pllumajanduse akadeemias.

1960. aastal tuli Alide Lumberg tle Eesti mereihtoloogia laboratooriumi, nd sai temast mereuurija. Ainsa merezooplanktonoloogina 1960. aastate Eestis uuris ta peamiselt zooplanktonit Lnemeres, Soome ja Liivi lahes. Haruldane tvime lubas tal osaleda paljudel ekspeditsioonidel ja teaduskonverentsidel, kirjutada artikleid nii Eesti kui ka vlismaa teadusvljaannetele, petada klalisjuhendajana lipilastele Eesti elustikku, toetada loodushuviliste algatusi. Tsist td nudsid reoainete mju uurimine planktonikooslustele ning Eesti lhejgede planktoni seire.

Alide Lumberg oli Eesti staaikaimaid teadlasi, kes veel 85-aastasena tegi kokkuvtteid oma teadustdest. Tema thtsaimate teadussaavutuste hulka kuuluvad rmise korrektsusega tehtud zooplanktoniuuringud nii meres kui ka mageveekogudes, kaasa arvatud unikaalsed aastakmnetepikkused andmeread Soome lahest. Hindamatu on olnud tema osa Eesti loodusuurijate kasvatamisel nii krgkoolide ppejuna, erialaringide juhendajana kui ka loendamatutel kursustel ja teistel loodushuviliste ritustel.

Alide Lumbergi kui laialdase kogemustepagasiga teadlast, huvitavaimat ning rmsameelset vestluskaaslast, petajat ja spra meenutavad kolleegid mereinstituudist ja paljud loodusesbrad le kogu Eesti.Tartu likooli Eesti Mereinstituut
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012