2004/09   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
In memoriam EL 2004/09
Taimekaitse grand old lady

Leida Leivategija
12. september 191826. mai 2004

Leida Leivategija lahkus igaviku teele pikesepaistelisel maipeval. Mullu septembris phitses ta endiste kaasttajate keskel EPM taimekaitse instituudis oma 85. snnipeva, kus ta oma mahedal ja mnusal moel ikka ja jlle meenutas mdunud aegu ning kolleege, kuid samas tundis huvi kige uue vastu.

Leida parimad noorusaastad langesid sja-aastatele, mil tema saksa keele pingud Tartu likoolis katkesid. Totsingud viisid taimekaitse radadele: 1942. aastal asus ta tle Tartu likooli entomoloogia katsejaama Raadil meie rakendusentomoloogia rajaja Kaarel Leiuse ke all.

Kui Eesti pllumajanduse akadeemia eraldus1951. aastal Tartu likoolist, tuli kogu entomoloogia ppe- ja uurimist le EPA zooloogia ja entomoloogia kateedrisse. Siin jtkas td ka Leida Leivategija. Lpetanud t krvalt EPA agronoomiateaduskonna, ttas ta algul assistendina ja vanempetajana. 1964. aastal kaitses ta dissertatsiooni unamhkuri (Laspeyresia pomonella L.) bioloogia ja trje. dotsendina. Kuni pensionile minekuni 1987. aastal ttas ta dotsendina.

EPA-s petas ta zooloogiat ja entomoloogiat ning ti sisse keemilise taimekaitse kursuse. See oligi aastaid tema phikursus. Kuigi ta petas ka snteetiliste taimekaitsevahendite tarvitust, uuris ta looduslhedasi taimekaitsevtteid: putukate liigiomaste lhnaainete kasutusvimalusi viljapuukahjurite arvukuse regulatsioonis, kasulikke putukaid aias ning nende soodustamist, aiakahjurite bioloogiat jne.

Tema juhendusel on kaitstud hulgaliselt diplomitid. Ta on koostanud ppematerjale ning olnud mitme piku ja ksiraamatu kaasautor. Oma teadmisi tiendas ta Leningradis, Moskvas, Kiievis ja teistes tollastes uurimiskeskustes.

Leida oli hea vrkeelte tundja. Tema arvukad teadusartiklid on ilmunud nii eesti, vene, inglise kui ka esperanto keeles. Ta oli Tartu esperantoklubi aktiivne liige ning alles mrtsis pidas ta seal ettekande putukateadusest. Pikki aastakmneid edendas ta sekretrina innukalt looduseuurijate seltsi entomoloogiasektsiooni tegevust.

Kolleegide ning pilaste mlestustesse jb Leida Leivategija psima kui laialdaste teadmistega vga sbralik ja kohusetruu inimene.
Anne Luik
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012