2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

TOIMETUS

Toomas KukkPeatoimetaja tel. 742 1143
E-post: tomkukk[at]gmail.com

Juhan Javoištoimetaja tel. 56610851
E-post: juku[at]ut.ee

Helen Klviktoimetaja E-post: helen.kylvik[at]gmail.com

Katre Palotoimetaja tel. 742 1143
E-post: palo.katre@gmail.com

Toomas Jriadosnumitoimetaja tel. 742 1143
E-post: toomas.juriado[at]el.loodus.ee

Monika Salokeeletoimetaja tel. 742 1186
E-post: monika.salo[at]el.loodus.ee

Tiit Leppkljendaja E-post: tiit.lepp[at]gmail.com


Aadress: Baeri maja, Veski 4, 51005 Tartu
E-post: toimetus@el.loodus.eeVljaandja: MT LOODUSAJAKIRI

Endla 3, Tallinn 10122
tel 610 4105, fax 610 4109
e-post: loodusajakiri[at]loodusajakiri.ee

Vastutav vljaandja: Indrek Rohtmets
e-post: indrek[at]horisont.ee
Reklaamijuht: Elo Algma
tel: 610 4106
e-post: reklaam[at]loodusajakiri.ee
Sõnumitoimetaja: Toomas Jüriado
tel: 742 1143
e-post: toomas.juriado[at]el.loodus.ee
Küljendus:Tiit Lepp
e-post: lepp[at]kodu.ee
Trükikoda: Kroonpress

Ajakirja väljaandmist toetab
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012