2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Metsandala kava 21-27. aprill 2003

METSANDALA KAVA

21.-27. aprill

Esmaspev, 21.aprill

Kell 10.00 Metsandala avamine
10.25-11.00 Risttuli
Forestalia kontsert,
"Mets hendab plvkondi" * Hendrik Relve

Kell 11.15 "Pere metsa peva" ettekanded Eesti Rahvusraamatukogus, Forestalia kontsert, fotonitus "Mets ja rahvas", metsandust ja ksitndust tutvustavad vljapanekud Info: Toomas Lemming, tel 052-65252

Teisipev, 22.aprill

Kell 10.00 Erametsapev Iisaku Rahvamajas ja Iisaku Metsahistus. Ettekanded, laste joonistusvistluse vitjate autasustamine, metsamatk, muuseumi klastus
Info: Toomas Lemming, tel 052-65252

Kolmapev, 23.aprill

Kell 10.00 metsatehnika demonstratsioon Tiksoja metsas (1/2 tundi igale firmal, kelledeks on Thom Tehnika AS, Partek Forest OY AB, Witraktor Eesti AS, Balti Metsamasina AS, Sampo Grupp; luna metsas, edasine tutvustus;
Info: tel 07-421662

Neljapev, 24.aprill

Kell 10.00 Eesti 2003.a. langetaja- laasija meistrivistluste algus Rpina lhistel
10.00 Vistluste avamine Rpina Keskvljakul (Kooli tn.), puude loosimine
11.15 Langetamise algus,
12.00 Tpsussaagimise algus Rpina Keskvljakul
Info: Aarne Liiders, tel 050-89236, 079-61021

Kell 12.00 Maamessi 2003 pidulik avamine Tartu Messikeskuses
Kell 14.00 EMTL seminar Tartus, Kreutzwaldi 64. Ettekanded, arutelu teemal Euroopa Liit ja metsatstus, vaba tju , kauba liikumine.
Info: tel 656 7643

Reede, 25.aprill

Kell 10.00 Langetaja- laasija meistrivistlused Tartu Messikeskuses
Kell 16.00 Langetaja- laasija meistrivistlused autasustamine Tartu
Messikeskuses
Info: Aarne Liiders 050-89236

Kell 10.00 Millenniumimetsa hooldamine ja metsakultuuri rajamine Tartumaal, Vapramel Varasemal metsapeval 2000.a. rajatud kultuuri hooldamine mitmesuguste vahendite ja vtetega.
Info: Elor Ilmet, tel 038-40475, 050-53401

Laupev, 26.aprill

Kell 10.00 messi klastamine

Phapev, 27.aprill

Kell 12.00 Riigimetsa Majandamise Keskus korraldab Lahemaal Nmmeveskil matkapeva
Info: Marge Rammo, tel 051-37035

Tallinna Loomaaias
22., 24. ja 25.aprillil kell 16.45- 18.45 ekskursioon "Eesti metsa loomade pereelust"
23.aprillil kell 13.30 ja 15.30 Urmas Sellis Kotkaklubist "Eesti kullilistest ja kakulistest, nende kaitsest" Vajalik eelregistreerimine telefonil 694 3353 (alates 14. aprillist).

Loodusmuuseumis ndala jooksul.
Temaatilised pevad lastele "Loomade tegevusjljed metsas", auhinnad.
Nitus " Mardikaid maailma metsadest"


MAAKONDLIKUD ETTEVTMISED


PRNUMAA

23. aprillil korraldab Prnumaa keskkonnateenistus phikooli pilastele matkapeva 2002.a. sgisel avatud Tammiste metsarajal. Metsast rgib Nigula looduskaitseala teadusdirektor Agu Leivits, peetakse piknikku.

24.aprillil korraldab Prnumaa keskkonnateenistus linnupesakasti valmistamise ppepeva keskastme pilastele. heskoos koristatakse ka koolimbruse metsa ja peetakse maha orienteerumisvistlus.
25.aprillil korraldab Prnumaa keskkonnateenistus metsareisi linnakodanikele. Buss vljub kell 10.00 Teater "Endla " esisest parklast ning sidusihiks on Laiksaare metskond. Matkatakse giidi juhatusel mitmekesise loodusega lodumetsa pperajal ning lpetatakse lkketule tegemise ning metsajuttudega.
Vajalik eelnev registreerimine tel 77 370 vi 77 388.

9.mail korraldab Prnumaa keskkonnateenistus traditsioonilise metsandalale phendatud metsaistutuspeva. Istutatakse kaske Are vallas erametsamaal. Talgutest vtavad osa Prnumaa keskkonnateenistuse ttajad, erametsaomanikud ning Are Phikooli pilased.
Tiendav info: Merle Kiviselg, Prnumaa keskkonnateenistuse keskkonnateabe ja *kaitse spetsialist, tel 044-77370, Kllike Koger, Prnumaa keskkonnateenistuse metsanduse peaspetsialist tel 044-77375.


VRUMAA

23. aprillil kell 14 avatakse Vrumaa keskraamatukogu konverentsisaalis fotonitus "Vriselupaikade tunnusliike". Fotode autor, Jgevamaa keskkonnateenistuse piirkondlik metsandusspetsialist Rando Omler on fotodel jdvustanud vriselupaikade inventuuri kigus avastatud liigirikkaid ja haruldasi metsakooslusi, seal kasvavaid puid, samblikke ja samblaid * Eesti Punase Raamatu ja vriselupaiga indikaatorliike. Nitus on Vrus avatud kuni mai lpuni.
Info: Maris Kivistik, Vrumaa keskkonnateenistuse keskkonnateabe ja liigikaitse spetsialist, tel 078-68362

22.-25. aprillini korraldatakse Riigimetsa Majandamise Keskuse Phni loodusppekeskuses metsaprogramm pilastele.

23.aprillil kell 9.00 peetakse kolmetunnine vigursaagimise vistlus. Kik tegijad on kohale oodatud oma saagidega. Valminud puitkujud jvad loodusmaja vljapanekutesse, osavamatele tegijatele jagatakse auhindu.

Kell 12.00 algavad lhiettekanded metsast. Seejrel tehakse tunnike talgutd metsapuhkekoha korrastamisel ja ppedendraariumi rajamisel. Peale lunalket siirdutakse gruppidena pperadadele, kus pitakse puid, psaid ja metsaalustaimi, puutaimede istutamist, puu krguse ja jmeduse mtmist, metsaplengu kustutamist, mratakse puu vanust, proovitakse teha pajupilli, koostada ehisseadeid, otsida "niavitsaga" veesooni jm. Kiakse ka loodusppemajas ja metsamuuseumis. Vaadatakse vastset nitust konkursi "Eestimaa koolilaste metsapostkaart 2003" tdest, kus on vlja pandud umbes 650 postkaardikavandit 34 kooli lastelt.

24. * 25. aprillini jagatakse koolilastele metsatarkusi ja oskusi samalaadse kolmetunnise kava jrgi. Koolidel palutakse tulla kohale kokkulepitud kellaaegadel vimalikult tpselt! Laste riietus ja jalatsid peaks olema metsaoludele vastavad.

29.aprillil oodatakse Phnisse Vrumaa koolide 6.*9. klasside pilaste kolmeliikmelisi vistkondi osa vtma loodusviktoriinist ja looduspevast. Tulekust peaks aegsasti ette teatama.
Info: 77 177 vi 051 84 294, e-post: vellodenks@hot.ee.


RAPLAMAA

19.aprillil peetakse Vardi erametsaseltsi ppepev

25.aprillil on Raplamaa metsaomanike Tartus maamessi ja langetaja-laasija meistrivistluste hisklastus

26.aprillil istutatakse Toomas Ehrpaisi mlestussalu

29.aprillil on Raikkla vallas maakonna metsapev

14. aprillist - 13. maini on eksponeeritud Jri Pere fotomeenutused metsamees Toomas Ehrpaisist Rapla keskraamatukogus


LNE-VIRUMAA

26. aprill kell 10.00 toimub Lne?Virumaa keskraamatukogu saalis (Lai 7, Rakvere) ppepev ja parimate metsaomanike tunnustamine. ritusele on oodatud osalema kik erametsaomanikud ja ka muidu huvilised. Teemad: RMK tegevus, 2002.aasta kokkuvte, euronuded metsanduses, metsamajanduskavade tutvustus ja tunnustamine. Tnatakse ja tunnustatakse neid, kes on lugu pidanud selle aasta metsandala deviisist "Mets hendab plvkondi" ja istutanud metsa. ritus toimub koosts Rakvere Metsahistu ja Lne?Virumaa keskkonnateenistusega.

26. aprillil korraldab Lne?Virumaa keskkonnateenistus kigile soovijatele rituse Tule metsa!
Kell 11.00 vljub buss Rakvere turuplatsilt. Oandul ootab retkejuht, kelle juhendamisel lbitakse Oandu loodusmetsa rada (4,7 km). Osalemine on tasuta. Vajalik eelregistreerimine kuni 24. aprillini 032-58409, 052-94 246 vi jana.laanemets@l?viru. envir.ee


TARTUMAA

22. aprillil korraldatakse pilastele matk Vitipalu metsanduslikul pperajal. Maavalitsuse metsaistutuspev ? sltub ilmast.

23. aprillil kell 12.00 peetakse Kure turismitalus Tartumaa paremate erametsaomanike ja metsalemate teabe?arutelu pev. Kavas rkida tehtust, uuest vimalikust metsaseadusest koalitsioonilepingu taustal, metsakaitsest, noorendike hooldamisest, toetustest. Info: tel. 07-302248; 050-19379 Vello Raadik


JGEVAMAA

23. aprillil avatakse Elistvere loomapargis metsandala joonistusvistlusel "Kes elab metsa sees" osalenud tde nitus. Joonistusvistlusele laekus Jgevamaa 9 lasteaiast 183 pilti, mis kujutavad metsa ja selle asukaid.

Lisainfo: Jgevamaa keskkonnateenistuse keskkonnateabe spetsialist Ulvi Kalvist, tel 077-62 421, 052-89 688.

25. aprillil kell 11 korraldab Jgevamaa keskkonnateenistus Pltsamaa vallas Lebaveres metsandala koristustalgud. Talgutel puhastatakse vsast vana knnapuupuistu (vriselupaik).

Lisainfo: Jgevamaa keskkonnateenistuse piirkondlik metsanduse spetsialist Rando Omler, tel 052-89687

25.aprillil kell 11.00 peetakse koristustalgud Pltsamaa vallas Lebavere klas.
Info: Jgevamaa keskkonnateenistuse piirkondliku metsanduse spetsialist
Rando Omler, tel 052- 89687

29. aprillil Mustvee 1. Keskkooli pilaste ppekik RMK Peipsi phjaranniku puhkealale.
Info: Jgevamaa keskkonnateenistuse keskkonnateabe spetsialist Ulvi Kalvist, tel 077-62421, 052-89688

30. aprill on loeng vriselupaikadest ja vriselupaikasid tutvustava slaidiprogrammi esitlus Pala phikoolis (lektor Rando Omler).

Metsandala raames toimub veel ka ppepev erametsaomanikele "Hooldusraied erametsades" Pltsamaal.
Info: Jgevamaa keskkonnateenistuse piirkondliku metsanduse spetsialist
Rando Omler, tel 052-89 687


VALGAMAA

21.?27. aprillini korraldatakse interaktiivne maakondlik metsaviktoriin koolinoortele. Parimaid vistkondi peetakse meeles loodusraamatute ja Valgamaa looduse fotoalbumitega.

Koolidel soovitatakse tpetuse tundides valmistada pesakaste ning neid les panna kooli parki vi lhedasse metsa. Tublimaid pesakastimeistreid premeeritakse.

Otep looduspark korraldab sealse piirkonna koolidega metsapevi. Sltuvalt ilmastikust toimuvad metsaistutamise talgud maakonna koolide pilaste osavtul. Valdades klvatakse ja istutatakse metsa nii eraomanike juures kui ka
metskondades.

2. mail peetakse Kaara talus traditsiooniline vabariiklik metsapev. Tpsem info: Mait Kuusik, tel 076-66115, Valgamaa keskkonnateenistuse keskkonnateabe spetsialist


JRVAMAA

22.aprillil kell 10.00 avatakse metsandala rituste raames Jrvamaal Norra misa allikajrve juures lehtpuumetsade majandamise ja vriselupaikade pperada. Jrvamaa keskkonnateenistuse metsanduse spetsialistid on Koeru vallas Jekla ja Norra klades sidunud omavahel pperajaks vriselupaigad, Eesti?Rootsi hisprojekti raames vlja valitud lehtpuumetsade majandamise nidisalad ning lehtpuukultuuri nidisala. Raja avamisel rgitakse pperaja saamisloost ning tutvustatakse kiki seitset vaatluspunkti. Ligi 13 km pikkuse raja vahetusse lhedusse jvad ka Endla Looduskaitseala kaunid allikad (Vilbaste, Oostriku, Sopa jt.). Rada on varustatud infotahvlite ja viitadega ning samuti on trkitud rada tutvustav voldik. ritus lpeb lehtpuu nidiskultuuri katseala tutvustuse ning kasemahla joomisega.
Lisainfo: Jrvamaa keskkonnateenistuse peaspetsialist Jaanus Nilp, tel
038-48 680

22. aprillil algusega kell 15.00 korraldab Jrvamaa keskkonnateenistus Paide Kultuurikeskuse vikeses saalis loodusviktoriini phikoolide 6.?9. klasside pilastele. Kikidest koolidest on palutud osalema ks neljaliikmeline vistkond. Tegemist on juba kolmandat aastat toimuva mlumngulaadse ritusega, mille kigus tuleb vastata kolmekmnele Eesti loodust puudutavale ksimusele. Ksimused prinevad valdavas osas loodusajakirjade "Eesti Loodus" ja "Loodus" eelmise ja kesoleva aasta numbritest. Kolme parimat vistkonda autasustatakse loodusraamatutega.

Lisainfo: Jrvamaa keskkonnateenistuse keskkonnateabe ja keskkonnakorralduse spetsialist lle Ruisu ? 038 48 687

Jtkub Keskkonnainvesteeringute Keskuse finantseeritud projekt "Hoia metsa", milles osaleb umbes 300 last Jrvamaa koolidest. pitakse loodust hoidma, istutatakse metsa, matkatakse. Projekti teostab SA Kesk-Eesti Noortekeskus ning toetavad Jrvamaa Omavalitsuste Liit, Jrvamaa keskkonnateenistus jt. Projekti teostati esmakordselt 2002.a. Osales 317 last.

Info: Kesk-Eesti Noortekeskuse juhataja Eve Siilak (038) 51 489


SAAREMAA

24.aprillil on Kihelkonna koolimetskonna matk "Oma mets" Info: koolimetskonna juhendaja Tiina Ojala, tel 051-20 944

25. aprillil peetakse talgupev Tagamisa puisniidul (Kihelkonna vald) koosts Kihelkonna Phikooliga Info: Urmas Lambut 052 48 972

25. aprillil peetakse maakondlik metsanduse nupev lehtpuumetsade majandamisest koosts Pihtla?Valjala Metsahistuga Info: Toivo Vahar 052 56 647

Metsandalal on kavas ka tammeallee rajamine Kuressaare linnas koosts Kuressaare linnavalitsusega, kontaktisik Toivo Vahar, tel 052-56 647


HIIUMAA

4. klassi koolilastele korraldatakse viktoriin


LNEMAA

22. aprillil toimub Lnemaa keskkonnateenistuses metsanduslik viktoriin 5, 6 ja 7 klasside kolmeliikmelistele vistkondadele. Info: Lnemaa keskkonnateenistuse keskkonnateabe spetsialist Silvi Tarang, tel 047-24727

23. aprillil on Taebla kutsekeskkoolis metsapev. Info: Lnemaa keskkonnateenistuse keskkonnateabe spetsialist Silvi Tarang, tel 047-24727

25. aprillil on metsapevad Oru ja Nva phikoolis.

25. aprillil peetakse Koka talus Luna-Lnemaal erametsapev.

26. aprillil peetakse Kullamaa arboreetumis teabepev seemikute kasvatamisest.
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012