2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Metsapoliitikas tuleb muutusi

KESKKONNAMINISTEERIUM
Avalikkussuhete broo, tel 626 2811
21. aprill 2003

EESTI METSANDUSPOLIITIKAS TULEB MUUTUSI

Tnasel metsandala avaritusel rahvusraamatukogus teatas keskkonnaminister Villu Reiljan oma knes, et Eesti metsanduspoliitikas on oodata mberkorraldusi.

Minister juhtis thelepanu asjaolule, et viimastel aastatel on Eestis raiete maht sedavrd tusnud, et see letab metsa juurdekasvu.

"Kuna eriti suured leraied on kuuse- ja mnnimajanduses ning alaraied lepa- ja haavamajanduses, tuleb kahjuks nentida, et Eestis ei ole kindlustatud sstva metsanduse phimtete jrgmine. Kui need tendentsid jtkuvad ja svenevad, ei ole loota tulevastele plvkondadele samas mahus ja kvaliteedis metsarikkuste silimine," tles Reiljan.

Minister sedastas, et erametsaomanike hulgas on rohkesti vastutustundlikke metsakasvatajaid, kuid siiski on leraiete probleem philine erametsanduses. Ka puudujgid metsade uuendamises torkavad kahjuks eriti silma erametsaomanike tegemistes.

Minister ti oma avasnades vlja neli phipunkti, mida tuleks olukorra parandamiseks kiiresti ette vtta.

Reiljan vitis, et olukorra lahenduseks on vaja uuesti tpsustada ja, kui vaja, karmistada metsaseaduse stteid, milleks tuleb need kigi metsandusega seotud huvigruppidega lbi arutada. Metsakorraldus tuleks litsentseerida, et tagada kvaliteet metsade inventeerimisel ja metsamajanduse planeerimisel. Muutmaks tulemuslikumaks vitlust metsavaraste ja looduse rstajatega, peab thustama koostd sise- ja justiitsministeeriumiga. Tsiselt tuleb hakata tegelema ka uue metsaplve rajamisega, eriti erametsades.

Samuti plaanitakse le vaadata metsanduse arengukava, sest Reiljani hinnangul on selles ebatpsusi.

Tnavune metsandal teemal "Mets hendab plvkondi" kestab phapevani.

Agnes Aaslaid
Avalikkussuhete spetsialist
Tel 626 2811, 050-91630
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012