2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Natura tegevuskava teine etapp kinnitatud

KESKKONNAMINISTEERIUM
Avalikkussuhete broo, tel 626 2811
6. mai 2003

NATURA TEGEVUSKAVA TEINE ETAPP KESKENDUB ALADE KAITSE KORRALDAMISELE

Valitsus kiitis tna heaks riikliku programmi Eesti Natura 2000 teise etapi tegevuskava aastateks 2003-2007.

Keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonna peaspetsialisti Kadri Mlleri snul on esimese etapi kigus vlja selekteeritud Natura eelvalikualad ning koostatud nende kohta andmebaas. Teises etapis keskendutakse alade kaitse korraldamisele.

2003. aasta 1. jaanuari seisuga oli Natura 2000 Map-Info-andmebaasis 409 ala, kusjuures 51 eelnevalt valitud Natura ala vlispiir kattub kaitseala piiriga, 194 eelnevalt valitud Natura ala nuavad olemasoleva kaitseala piiri laiendamist ja 154 eelnevalt valitud ala asuvad vljaspool kaitsealasid.

Seni on kogu protsess kulgenud Mlleri snul kllalt rahulikult, loodetavasti sujub probleemitult ka see, kui hakatakse rajama uusi kaitsealasid.

Natura ala iseenesest eriti suuri piiranguid kellegi tegevusele peale ei pane. Natura-alal tuleb tagada, et nende elupaigatpide ja liikide elupaikade seisund, mille kaitseks ala loodud sai, ei halveneks. Kike vib teha nagu seni, kuid ala seisundit ei tohi drastiliselt muuta. Lisaks pakub Natura 2000 vimalusi maaelu arenguks. Eesti riik maksab loodushoiutoetust vrtuslike poollooduslike rohumaade hooldamiseks (niitmiseks ja karjatamiseks) ja taastamiseks. Lisaks on vimalik Eesti looduse kaitse korraldamiseks kasutada EL-i abi, millest praeguseks on meile kttesaadav EL-i koostabiprogramm LIFE-Nature. Euroopa Liidu maades kasutatakse Natura 2000 alade kaitse korraldamiseks lisaks veel maaelu arengukava ja struktuurfondide pakutavaid vimalusi. Samuti loob Natura 2000 vrgustik tiendavaid vimalusi loodusturismi ja mahepllumajanduse arenguks.

2007. aastaks peaks Mlleri snul olema alade kaitse tagatud.

"100% selles siiski kindel olla ei saa, sest heski EL liikmesriigis pole need alad veel kinnitatud. Seni on Euroopa Komisjon kinnitanud ainult Kanaari ja Assoori saarte ning Madeira saare Natura alade nimekirja. lejnud EL liikmesriigid peavad Natura alasid pidevalt juurde moodustama titmaks EL looduskaitsedirektiivide nudeid ja saavutamaks elupaigatpide ja liikide psimajmist kaugemas perspektiivis," mrkis Mller.

Vahetult enne Euroopa Liiduga liitumist kinnitab Vabariigi Valitsus Eesti Natura 2000 alade nimekirja ning liitumishetkeks saadetakse kinnitatud nimekiri koos andmebaasi ja kaardimaterjaliga Euroopa Komisjonile.

Riiklik programm Eesti Natura 2000 aastateks 2000 * 2007 kinnitati Vabariigi Valitsuse korraldusega 2000. aastal eesmrgiga moodustada EL Linnudirektiivi ja Loodusdirektiivi (looduslike elupaikade ja loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitsest) nuetele vastav Eesti Natura 2000 vrgustik.

Lisainfo: looduskaitseosakonna peaspetsialist Kadri Mller, tel 626 2876

Agnes Aaslaid
Avalikkussuhete spetsialist
Tel 626 2811, 050-91630
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012