2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Eesti roheline liikumine Kakume haigrutest

15. mai 2003
Eesti Rohelise Liikumise pressiteade

Kakume haigrukoloonia hvitamise lubamine nitab keskkonnamju hindamiste kikuvat kvaliteeti

Eesti Roheline Liikumine soovitab keskkonnaministeeriumi litsentsikomisjonil kaaluda ebapdeva ja oma tde eest mittevastutava keskkonnaeksperdi Enno Kirti litsentsi peatamist vi kehtetuks tunnistamist. Enno Kirti koostatud mjuhinnang ei ninud elamuehituse lubamises ohtu Kakumel paiknevale arvukale haigrukolooniale.

Suuremate keskkonnamjudega detail- ja ldplaneeringute protsesse sstemaatiliselt jlgiv Eesti Roheline Liikumine pole llatunud Kakume haigrukoloonia vimalikule hvitamisele viiva keskkonnamjude hinnangu (KMH) puudustest. KMH ekspertide eksimustesse on seni suuresti lbi srmede vaadatud, mis on paljudel juhtudel teinud keskkonnamjude hindamisest vaid formaalse protsessi. "Oleme viimase poole aasta jooksul teinud ettepaneku kahe keskkonnaeksperdi litsenti peatamiseks," lausus Eesti Rohelise Liikumise planeeringute jlgimise trhma koordinaator Liis Keerberg. "Meie ettepanekuid pole rahuldatud, kuid loodetavasti paneb avalik thelepanu ja surve keskkonnaministeeriumi juures asuva litsentsikomisjoni oma tsse tsisemalt suhtuma."

Eesti Roheline Liikumine teeb keskkonnaministeeriumi keskkonnamjude tegevuslitsentsi vljaandmise komisjonile ettepaneku arutada Kirdi juhtumit ning kaaluda vastutusvimetu eksperdi litsentsi peatamist vi kehtetuks tunnistamist. 14. mai 2003.a. "Postimehes" ilmunud artiklis vitis antud keskkonnamju hindamise eest vastutav ekspert Kirt, et tema asi oli mjuhindamise raames tegeleda vaid maapinna, vee ja reostusega ning ta ei vastuta linnustiku osas keskkonnamju hindamise aruandesse jnud thiku eest. Kuna ekspert Enno Kirt leiab, et tema suhtes keskkonnamju hindajale kohustuslikud reeglid ei kohaldu, siis ei ole vlistatud, et ekspert teeb looduskeskkonna kahjuks Kakume juhtumiga sarnaseid mndusi ka teistes oma tdes. Samas soovitab ERL Tallinna Linnavalitsusel peatada detailplaneeringu elluviimiseks rakendatavad tegevused, kuniks ei ole selge Kakume haigrute pesapaiga suhtes hvitava otsuse langetanud detailplaneeringu kooskla Phiseaduse ning Loomakaitseseaduse, Loomade kaitse ja kasutamise seadusega ja kehtestatud EL direktiividega.

Lisainfo:
Liis Keerberg, ERL planeeringute jlgimise trhma koordinaator:
(052-08967, liis.keerberg@mail.ee)
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012