2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Akadeemilise Metsaseltsi Infoleht 22

AKADEEMILINE METSASELTSi INFOLEHT XXII
EPM Metsanduslik Uurimisinstituut on Akadeemilise Metsaseltsi toimetiste sarjas llitanud fotodega illustreeritud raamatu: Metsandusliku uurimist minevik ja tnapev. Akadeemilise Metsaseltsi toimetised XVIII (toimetanud T. Meikar, . Tamm) jrgmise sisukorraga:

Lhilevaade Eesti metsanduslikest uurimisasutustest (T. MEIKAR, . TAMM)
Zooloogia ja Botaanika Instituudi metsasektor (1947-1963). (T. MEIKAR)
Metsanduse Teadusliku Uurimise Laboratoorium (1963-1969). (I. ETVERK)
Kahjuritrjest liigirikkuse silitamiseni: metsaentomoloogilisest uurimistst Eesti metsanduslikes uurimisasutustes aastail 1936-2001. (K. VOOLMA)
Raiete ja metsaparanduse uurimise viimased 65 aastat. (J. PIKK, H. SEEMEN)
Metsaselektsiooni tusud ja mnad. (M. KURM, . TAMM)
Mnni jrglaskatsete anals prilike erinevuste selgitamiseks (M. KURM, T. MLS, . TAMM)
Plevkivikarjride rekultiveerimise tulemustest. (E. KAAR)
Eesti Metsainstituudi looduskaitse osakond aastatel 1970-1993. (A. RD)
Eesti metsatpoloogia phimtted ja meetodid. (K. JGISTE)
55 aastat (1947-2002) dendroloogilist uurimistd Eesti metsanduslikes uurimisasutustes. (H. SANDER)
Eesti metsanduslikud bibliograafiad ja EPM Metsanduslik Uurimisinstituut (T. MEIKAR)
Peeter Rigas (1914-1998): levaade elust ja tegevusest trkitde bibliograafiaga. (K. VOOLMA)
Metsateadlane Ragnar Sepp ja tema tde bibliograafia. (E. ASI, T. MEIKAR)
Metsateadlane Erich Lhmus (1928-1995). (T. MEIKAR, . TAMM)

Raamatu maht on 213 lk, mgihind 70 kr. Soovijail tuleks prduda: EPM MUI, Kreutzwaldi 5, 51014 Tartu.Telef. 07 313168, fax 07 313153ptrei@eau.ee vi meikar@eau.ee
http://www.eau.ee/~muurim/
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012