2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Saaremaal avatakse Laidevahe looduskaitseala


KESKKONNAMINISTEERIUM
Avalikkussuhete broo, tel 626 2811
5. juuni 2003

KESKKONNAMINISTER AVAB HOMME SAAREMAAL UUE LOODUSKAITSEALA

Homme, 6. juunil kell 13 avab keskkonnaminister Villu Reiljan Saaremaal Laidevahe looduskaitseala.

Valdavalt eramaal asuv Laidevahe looduskaitseala on Luna-Saaremaale iseloomulik mererne maastik liigirikaste tamme-puisniitude, tamme-mnnimetsade, rannakadastike ning ulatuslike rannaniitudega. Kaitsealal kasvab rohkelt kaitsealuseid taimeliike ning sgavale maismaasse tungivad lahed on pesitsus- ja peatuspaigaks paljudele veelindudele.

Saaremaa keskkonnateenistuse looduskaitse peaspetsialisti Mari Koppel-Lepiku snul ei vtnud maaomanikud algul kaitseala ideed omaks, aga mida aeg edasi, seda aktiivsemalt kaitseala loomist toetati.

"Maaomanikud on mistnud selle ala vrtust ning lisaks on neil huvi ka maahooldustoetuste vastu, mida makstakse eelkige kaitsealadel," mrkis Koppel-Lepik.

Laidevahe looduskaitseala moodustamise idee on prit juba 1976. aastast, kui Eesti NSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Teadusliku Uurimise Instituut tegi ettepaneku llitada Laidevahe vabariigi perspektiivsete kaitsealade nimekirja.

1998. aastal tellis Saare Maavalitsuse keskkonnaosakond zooloogilis-botaanilise inventuuri Laidevahe*Siiksaare kaitseala moodustamiseks ja 1999. aastal valmis Laidevahe looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnu koos kavandatava tsoneeringuga.

Looduskaitseala kaitse-eeskiri kinnitati Vabariigi Valitsuse mrusega 5. novembril 2002.

31. mrtsil 2003 kanti Laidevahe looduskaitseala Ramsari konventsiooni rahvusvahelise thtsusega mrgalade registrisse.

Homme kell 15 avab Reiljan ka Saarte Jahimeeste Seltsi uuendatud keskuse Kaarma vallas Laheklas.

Lisainfo:
Mari Koppel-Lepik
Saaremaa keskkonnateenistuse looduskaitse peaspetsialist
Tel 045-33445, 051-03154
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012