2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Eesti on valmis vvliheitmeid veelgi vhendama

KESKKONNAMINISTEERIUM
Avalikkussuhete broo, tel 626 2811
5. juuni 2003

EESTI ON VALMIS VEELGI VHENDAMA VVLIHEITMEID

Riigikogu kiitis eile htul heaks piirilese husaaste kauglevi Genfi konventsiooni vvli heitkoguste edasise vhendamise protokolliga hinemise seaduse.

Protokoll kohustab hinenud riike vhendama etapiti aastateks 2005 ja 2010 happelisi vihmasid phjustava vvli heitkoguseid.

Alates 1. jaanuarist 2008 hakkavad suurtele pletusseadmetele kehtima vveldioksiidi heitkoguste piirvrtused, mis kohustavad vvlisisaldust suitsugaasides oluliselt vhendama.

Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse ja -tehnoloogia osakonna nuniku Viktor Grigorjevi snul on suurim piirilese husaaste kauglevi vveldioksiidi saasteallikas Eestis AS Narva Elektrijaamad, mille hkupaisatava vveldioksiidi heitkogused moodustasid 2002. aasta andmetel 84%.

2004. aasta lpuks peab Narva Elektrijaamades olema renoveeritud kaks energiaplokki (430 MWe). Investeeringute maksumus on eeldatavalt 256 mln eurot. 2010. aasta lpuks peab olema renoveeritud veel kaks energiaplokki Narva Elektrijaamades ja Ahtme Elektrijaamas (535 MWe), tde maksumusega 456 miljonit eurot.

Projektid rahastatakse Eesti Energia AS laenudega rahvusvahelistelt finantsinstitutsioonidelt ning vlakirjade emissioonist saadava tuluga. Ahtme Elektrijaama renoveerimine on llitatud prioriteedina Eesti ISPA keskkonnastrateegia projektide nimekirja. Eesti Elektrijaama he energiaploki renoveerimine on llitatud Riiklikku arengukavasse 2003-2006 ning nimetatud projekt esitatakse kaasfinantseerimiseks htekuuluvusfondist.

le 90% Eestis vlishku eralduvatest vveldioksiidi kogustest tekitavad paiksed saasteallikad nagu elektrijaamad ja suured katlamajad. Vrreldes 1980. aastaga (Genfi konventsiooni baasaasta) on paiksetest saasteallikatest eralduva vveldioksiidi heitkogus vhenenud tnaseks ligi 70%.

Lisainfo:
Viktor Grigorjev
Keskkonnakorralduse ja -tehnoloogia osakonna nunik
Tel 627 3056, 052-68072
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012