2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Tartu joogi- ja reoveeprobleemid lahenemas

KESKKONNAMINISTEERIUM
Avalikkussuhete broo, tel 626 2811
11. juuni 2003

KESKKONNAMINISTER ASETAB HOMME NURGAKIVI ANNE VEEPUHASTUSJAAMALE

Homme, 12. juunil kell 13 asetab keskkonnaminister Villu Reiljan nurgakivi Anne veepuhastusjaamale Tartus.

Selle aasta lpus kivituv Anne veepuhastusjaam tagab ligi pooltele tartlastele kvaliteetse joogivee. Praegu on Annelinna ja Ihaste veetarbijatele probleemiks joogivee liigne raua- ja vvelvesiniku sisaldus joogivees.

Minister Reiljan tutvub Tartus ka tunnelkollektor K2 tdega. Tnu tunnelkollektorile, mis peaks kavakohaselt valmima samuti selle aasta lpus, juab kogu Tartu reovesi puhastisse ning Emaje ja Peipsi
jrve vee kvaliteet paraneb oluliselt.

Keskkonnaministeerium on toetanud mlema projekti elluviimist ning taotlenud nende kaasrahastamist Euroopa Liidu programmidest. Tunnelkollektori rajamist toetab EL ISPA fond, veepuhastusjaama ehitust
Phare programm.

Tunnelkollektori esimene jrk K1 avati 1999. aastal.

Lisainfo:
Harry Liiv
Keskkonnakorralduse asekantsler
Tel 626 2850, 050-11828
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012