2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Narva reoveepuhasti renoveeritakse ISPA rahaga

KESKKONNAMINISTEERIUM
Avalikkussuhete broo, tel 626 2811
17. juuni 2003

NARVA REOVEEPUHASTI RENOVEERITAKSE ISPA RAHAGA

Homme, 18. juunil kell 10.30 allkirjastatakse Keskkonnainvesteeringute Keskuse ruumides (Rvala 8) ISPA projekti tvtuleping Narva reoveepuhasti renoveerimiseks.

Lepingu maht koos kibemaksuga on 7 202 615 EUR, millest Euroopa Liidu ISPA programm rahastab 4 796 644 EUR.

Rahvusvahelise hanke konkursi vitjaks osutus konsortsium Skanska EMV AS & Krger A/S, keda allkirjastamisel esindab Skanska EMV juhatuse esimees Jaanus Otsa.

Kohal viibivad tellija Narva Vesi AS-i juhataja Aleksander Voronov, ISPA keskkonnasektori vastutav ametnik Allan Gromov ja Euroopa Komisjoni Delegatsiooni juht John Kjaer.

Lepingu raames kohustub tvtja projekteerima ja renoveerima eelpuhasti, settimisreservuaarid, biopuhastid, pumplad, vlistrassid ja hooned ning tarnima ja paigaldama elektri- ja automaatikaseadmed.

Td kestavad 18 kuud. Omaniku jrelvalvet teeb Saksa konsultatsioonifirma Hydroplan GmbH.

Projekti eesmrk on viia Narva ja Narva-Jesuu reovee puhastamine vastavusse Lnemere keskkonnakaitsekomisjoni HELCOM soovituste ning Euroopa henduse nuetega.

1960ndatel ehitatud Narva reoveepuhasti on ks Eesti vanemaid. Puhasti renoveerimine on Eesti veekaitse ks prioriteete, sest Narva orgaaniline reostus moodustab kogu Eesti reostuskoormusest 8%.

Narva reoveepuhasti olmemuda ttlusliini renoveerimistid teeb Rootsi ehitusfirma, kellega vastav tvtuleping slmitakse lhipevil. Lepingut rahastab Rootsi riik SIDA vahendusel.

Euroopa Komisjon on heaks kiitnud ka Narva vee- ja reoveetorustike renoveerimisprojekti rahastamise EL poolt projekti kogumaksumusega 6,87 miljonit EUR, millest ISPA finantseerib 75%. Ettevalmistamisel on kolmas EL htekuuluvusfondist toetust taotlev veeprojekt, millega kompleksselt lahendatakse kogu piirkonna veemajanduse probleemid.

Lisainfo:
Aivar Kttim
Strateegia ja investeeringute osakonna ISPA broo juhataja
Tel 645 4178

Agnes Aaslaid
Avalikkussuhete spetsialist
Tel 626 2811, 050-91630
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012