2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
ELF ja Briti suursaatkond toetavad Kesselaidu

Eestimaa Looduse Fondi (ELF) pressiteade
2.07.2003
Info: Matis Mgi/ELFi projektijuht 051 36 608


ELF ja Briti Suursaatkond toetavad Kesselaiu elanikke

Esmaspeval 7. juulil korraldab Eestimaa Looduse Fond tutvumisreisi Kesselaiule, millest vtavad osa Eestis asuva Briti Suursaatkonna esindajad ja ajakirjanikud.

Eestis asuva Briti Suursaatkonna vahendusel rahastab keskkonnafond DEFRA Suures Vinas paikneva Kesselaiu loodusvrtuste silitamisele suunatud projekti, mille raames toetatakse saarel ainsana elavat perekonda.

Briti Suursaatkonna kaudu saadud toetusega paigaldab ELF saarele turistidele meldud jtmekeskuse ja infotahvli. Projekti abil on talule kasutada antud viketraktor koos niidukiga saare rohumaade hooldamiseks.

Elanike minimaalse energiavajaduse rahuldamiseks on paigaldamisel tuulegeneraator ning pikesepaneel koos vajalike lisaseadmetega.

Projekti eesmrgiks on Kesselaiu poollooduslike niitude taastamisele ja edasisele majandamisele kaasaaitamine lbi koost kohalike elanikega. Projektiga toetatakse saare ainsa pere psimajmist.

Kesselaid asub Lne-Eesti saarestikus Suures Vinas, mis lahutab Eesti mandriosa Muhu saarest. Suure Vina piirkond koos Kesselaiuga on osa Lne-Eesti Saarestiku Biosfri Kaitsealast ning on esitatud EL kaitsealade vrgustiku (Natura2000) Eesti loodushoiualade koosseisu. Kesselaiu pindala on 1,71 km2.

Kesselaid on mitmekesise loodusega. Ligi poole saarest katab eakas lookuusik, millist vikesaartel esineb harva. Suure osa saarest hlmab lookadastik. Kesselaiu loodusvrtuste silitamiseks on vajalik jrjepidev heina- ja karjamaade traditsiooniline majandamine - niitmine ja karjatamine.

Viimasel aastakmnel on saarel ainsana elanud endine majakavahi pere. Pere ji saarele psima vaatamata karmidele elutingimustele: laiul puudub psiv elektrivarustus, merehendus mandriga vib talvel pikaks ajaks katkeda, elatuda tuleb naturaalmajapidamisest.

NB! Retkega hineda soovivatel ajakirjanikel palume sellest teada anda: urmo@elfond.ee vi tel 055 577 790
----------------------------------
Urmo Lehtveer
Eestimaa Looduse Fond (ELF)/ Estonian Fund for Nature
avalike suhete juht/ head of public relations
GSM: +372 55 577 790
kontor/ office: +372 7 428443
Fax: +732 7 428 166
www.elfond.ee
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012