2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Eeluuring toetab Loode-Eesti jtmekitluskeskust

Harju Maavalitsuse, ASi Ragn-Sells ja ASi Maves pressiteade

28. august 2003

Eeluuring toetab Loode-Eesti jtmekitluskeskuse rajamist

Koosts Harjumaa omavalitsuste ja AS-iga Ragn-Sells valmis AS-il Maves eeluuring Loode-Eesti Jtmekitluskeskuse otstarbekuse kohta. Uuringu tulemuste kohaselt alandab uus jtmekeskus olmejtmete kitlushindu ning aitab kaasa teenuse kvaliteedi paranemisele.

Loode-Eesti Jtmekitluskeskuse rajamine on muuhulgas phjendatud Paldiski piirkonna kiire arenguga, tles Harju Maavalitsuse majandusosakonna juhataja Aare Ets. Tallinnas tekitab uus jtmekeskus positiivset konkurentsi jtmekitlusteenuse hinna osas ja parandab kvaliteeti.

AS-i Maves projektijuhi Toomas Ideoni snul laheneb uue kitluskeskuse rajamisega kogu Loode-Eesti jtmeprobleem, mis on seni kohalikele omavalitsustele ksjagu muret valmistanud vanad nukogudeaegsed prgilad tuleb sulgeda, kuid jtmete kitlemiseks Tallinnast lnes euronuetele vastavat kitluskeskust ei ole.

Tegemist ei ole tavaprase prgilaga, vaid jtmekitluskeskusega, kus toimub erinevate jtmete kompleksne ttlemine ja ladestamine, selgitas Ragn-Sellsi arendusdirektor Agu Remmelg. Uuring nitab, et jtmekeskuse rajamine on majanduslikult otstarbekas ja piirkonna jtmetekitajale kasulik.

Agu Remmelg lisas, et koost kohalike omavalitsustega on eriti oluline, kuna vimaldab kaasata erinevaid abirahasid ja projekti arendust kiirendada. Uue keskuse rajamine vimaldab nii Loode-Eesti jtmekitlejatel kui ka jtmekitlust korraldavatel omavalitsustel vhendada jtmete transpordi ja kitlemisega seotud kulusid, rkis Remmelg.

Uuring toob vlja, et uute Eesti ja Euroopa Liidu jtmekitlust ksitlevate igusaktide kehtestamine loob vajaduse rajada seni olemasolevate kitlusettevtetega vrreldes integreeritum jtmekitluskompleks.

Kavandatav Loode-Eesti Jtmekitluskeskus tstab oluliselt piirkonna praegust jtmekitluse kvaliteeti. Efektiivselt tegutseva kitluskeskuse ks eeldusi on otstarbekas jtmete kogumisssteem, mille aluseks on eriliigiliste jtmete kohtsortimine.

Jtmekitluskeskuse esimesel etapil on planeeritud investeeringute maht 100-150 miljonit krooni.

Lisainformatsioon:
Aare Ets, Harju Maavalitsuse majandusosakonna juhataja
Tel: (0) 6118603, e-post: aare.ets@mv.harju.ee
Toomas Ideon, Maves AS jtmemajanduse projektijuht
Tel: (0) 6567300, e-post: toomas@maves.ee
Agu Remmelg, Ragn-Sells AS arendusdirektor
Tel: (0) 606040
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012