2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Sinivetikaoht varitseb ka sellel suvel

HELCOM-i veebilehelt saab huviline teada, et ka eeloleval suvel on mrgiste sinivetikate itsengu oht mneski Lnemere piirkonnas vga suur.
Mai algul paigutas Lnemere keskkonnakaitse komisjon HELCOM oma kodulehekljele Soome keskkonnainstituudi sinivetikaennustuse, mis esimest korda haarab kogu Lnemerd. Materjal on kogutud ja vormistatud HELCOM-i koordineeritava keskkonnaseire ja -modellerimise programmi raames.
Mrgiste sinivetikate oht on algaval suvel vga suur terves Soome lahes, Stockholmi arhipelaagi ja landi saarestiku lunavetes ning phjapoolses keskosas. Hoopis vhem on sinivetikaid karta phja pool, niteks Botnia lahes ja landi phjarandadel. Tenoline on vetikate vohamine ka mere lunaosas, Bornholmi, Gotlandi ja landi saarte vahelisel alal.
Suurem osa vetikamassist moodustub avamerel, kust siis tuuled selle saartele ja rannikule lkkavad. Seeprast saab vetikaohtlike piirkondade vltimise hoiatusi anda vaid paar peva ette.
Esimesi itsenguid ennustatakse sooja ilma korral juuni lpus vi juuli alguses, haripunkt saabub juuli lpus. Klm ja tuuline suvi lkkaks ohtliku perioodi ilmselt augustisse ja itsengu intensiivsus oleks siis viksem.
Vetikad, mida selle ennustuse raames vaadeldi, kuuluvad perekondadesse Aphanizomenon ja Nodularia. Need vivad olla mrgised nii inimestele kui ka loomadele. Eriti suur on sinivetikate hulgiitsengu oht tugevalt eutrofeerunud (toitainerohkeis) veekogudes. Teatud rannikupiirkonnis ja siselahtedes vivad vohada ka teised sinivetikaliigid.
Ennustuste aluseks on Soome mereuuringute instituudi ja keskkonnaadministratsiooni, Rootsi meteoroloogia ja hdroloogia instituudi ning Helsingi linna kogutud andmed toitainete sisalduse kohta 360 vaatluspaigast. Soome keskkonnainstituut avab suvel ka sinivetikate infotelefoni +358 1080 8898.

Vt. http.//www.helcom.fi/helcom/pressroom/pressreleases/070502.html
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012