2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Eesti vahetab husaaste hikuid tehnoloogia vastu

KESKKONNAMINISTEERIUM
Avalikkussuhete broo, tel 626 2811
9. september 2003

EESTI SAAB HOLLANDILT HUSAASTE HIKUTE VASTU TEHNOLOOGIAT

Keskkonnaminister Villu Reiljan ja Hollandi suursaadik Joanna M. van Vliet allkirjastasid vastastikuse mistmise memorandumi. Kyoto protokollist johtuv memorandum on alusdokument kahe riigi koostle kasvuhoonegaaside vhendamiseks.

Eesti poolt on esimesena ettevalmistamisel projekt 50,6 MW vimsusega tuulepargi rajamisest Paldiskisse.

Eestil on Kyoto protokolliga koosklas vimalus loovutada kasvuhoonegaaside heitkoguste vhendamise vi lubatud koguste hikuid riikidele, kes pole suutnud oma heitkogust protokollile vastavalt vhendada. Vastu saab Eesti tehnoloogilist abi kliimamuutustele suunatud energiaprojektide tarvis.

Minister Reiljani snul on Kyoto protokolli titmine meie jaoks vga thtis hoolimata sellest, et Eestil on Kyoto protokolliga vetud kohustus praegusel hetkel tidetud. Aastal 2000 paiskas Eesti hku kasvuhoonegaase 44% protokolli baasaasta (1990) tasemest ja see vimaldabki meil taolistes hisrakendusprojektides osaleda.

Eesti jaoks on tegemist teise samalaadse leppega, esimene slmiti 17. detsembril 2002 Soomega. Koosts Soomega asendatakse Paide katlamajas vana katel biokatla vastu ning Pakrisse rajatakse tuulepark.

Lisainfo:
Heidi Hallik
Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse ja -tehnoloogia osakonna spetsialist
Tel 627 3062

Agnes Aaslaid
Avalikkussuhete spetsialist
Tel 626 2811, 050-91630
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012