2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Geenivaramu kogub andmeid 12 maakonnast

Eesti Geenivaramu andmekogumine on laienenud kaheteistkmnesse maakonda

SA Eesti Geenivaramu pressiteade 10.09.2003

Eesti Geenivaramusse saabuvad ndalas ligikaudu kolmesaja geenidoonori andmed vereproovid ning tidetud tervise- ja sugupuuandmete ksimustikud kaheteistkmnest Eesti maakonnast.

Geenidoonoriks on saanud neli tuhat inimest ja Geenivaramu andmekogumisse on kaasatud ligikaudu 170 arsti. Kuigi enamus andmekogujatest on perearstid, on jrk-jrgult kaasatud haigusgruppide lisaandmete kogumisse ka teisi erialaarste.

Geenivaramu andmekogu suureneb ja oleme juba alustanud kogutud terviseandmete analsi, mrkis SA Eesti Geenivaramu juhatuse esimees Krista Kruuv. See on vajalik andmete kvaliteedi tagamiseks ja andmebaasi infotehnoloogilise poole arendamiseks. Geenivaramu teaduslik vrtus on suurem, kui selles on mitmekesise terviseseisundiga inimeste andmed, seeprast oleme kivitanud ka mitmete haigusgruppide lisaandmete kogumise.

Andmekogumise kiiruse kasvule on aidanud kaasa tiendused ja arendused, mis tehti pilootprojekti kogemuste phjal. Pilootprojekt viidi lbi mdunud aasta oktoobrist kuni kesoleva aasta veebruarini Tartu, Saare ja Lne-Viru maakonnas.
Geenivaramu thustas andmekogujate koolitusprogrammi, tiustas IT lahendusi ja andmekogumise programmi. Samuti planeeriti paremini iga arsti andmekogumise kivitamise ja lbiviimise tegevusi. Geenidoonoritega tegelevad arstid vljaspool vastuvtuaega.

Et tagada andmekogumise ja andmettlusprotsessi htlaselt kvaliteetne elluviimine, hakkas Eesti Geenivaramu juba 2001. aastal arendama kvaliteedijuhtimisssteemi. Augusti lpupevil viis hankekonkursi vitnud Bureau Veritas Quality International lbi Geenivaramu juhtimisssteemi sertifitseerimisauditi, mis osutus edukaks. Septembri esimesel ndalal vljastati sihtasutusele Eesti Geenivaramu rahvusvaheline sertifikaat, mis kinnitab, et Eesti Geenivaramu juhtimisssteem vastab ISO 9001:2000 kvaliteedistandardile.

Kvaliteedisertifikaat on teine vga oluline tunnistus, lisaks Andmekaitse Inspektsiooni poolt vljastatud andmete ttlemisloale, mrkis Kruuv. See annab kinnitust, et Geenivaramu vastab rahvusvahelistele kvaliteedinuetele ja on usaldusvrne.

Eesti Geenivaramu andmekogumine ja -ttlemine on kestnud ligi aasta. Sellest annab Krista Kruuv levaate ka 12.-13. septembril Tartus peetaval rahvusvahelisel Geenifoorumil. Samal, professor Andres Metspalu juhatataval biopankade sessioonil knelevad ka Inglismaa Biopanga juht John Newton ja Islandi geeniprojekti esindaja Struan Grant.

Aire Koik
SA Eesti Geenivaramu teabejuht
07 440 423
052 52 072
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012