2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Mereuurijate maailmasndmus Tallinnas

KESKKONNAMINISTEERIUM
Avalikkussuhete broo, tel 626 2917, 626 2811
17. september 2003

MAAILMA MERETEADUSE AASTA TIPPSNDMUS ON TALLINNAS

Eesti mereteaduse suursndmusena avatakse 24. septembril Estonia kontserdisaalis maailma vanima (asutatud 1902. a) ja mjukaima mereuurimisorganisatsiooni - Rahvusvahelise Mereuurimise Nukogu (ICES) aasta teaduskonverents.

Esmakordselt sellist foorumit vrustava Eesti Vabariigi poolt tervitab konverentsi keskkonnaminister Villu Reiljan.

Nelja konverentsipeva jooksul kuulatakse hotelli Olmpia konverentsikeskuses ettekandeid mere kossteemide vaatlustulemustest, meressteemide talitluse ja pikaaegse muutumise uurimisest ning
inimtegevuse mju hindamisest.

Tallinna kogunevad tippmereteadlased kogu maailmast, 19-st ICES liikmesriigist (Kanada, USA, Inglismaa, Prantsusmaa, Saksamaa, Rootsi, Poola jt.), vaatlejariikidest (Austraalia, Kreeka, Luna Aafrika, Tshiili, Uus Meremaa) ning klalised teistest maailma juhtivatest mereuurimisinstituutidest ja rahvusvahelistest organisatsioonidest.

ICES on ka Phja-Atlandi mereuuringute rahvusvaheline koordineerija ja ning kalavarude ja mere kossteemide hindamise ja kasutamise soovituste andja. Teaduskonverentsi krval peetakse Tallinnas ka asjakohaste komiteede ja liikmesriikide esindajate istungid, mis algavad juba 21. septembris ja kestavad 1. oktoobrini.

Lisainfo:
Evald Ojaveer 6267403; 6267410
e.ojaveer@ness.sea.ee
Mereinstituudi teadusdirektor,
EV delegaat ICES

Taustaks:
Eestil on pikad mereuurimise traditsioonid. K. E. von Baer alustas keiserliku komisjoni esimehena kalapgi uurimist Peipsi jrves ja Eesti rannikumeres 1851. a.. Teadaolevalt oli see esimene merekalade oletatava lepgi uurimine maailmas. 1920-ndatel aastatel kuulus Eesti ICES nn. vabaliikmete hulka (ei maksnud liikmemaksu kuid osales teadustegevuses). Aktiivsed mereuurijad olid 1920-40. aastatel Tartu likooli professorid Kaarel Kirde ja Heinrich Riikoja. Okupatsiooni ajal kandsid rasket ja keerulist Eesti mereteaduse juhtimise rolli peamiselt N. Mikelsaar (hilisem Vrtsjrve Limnoloogiajaama juhataja) ja bioloogiadoktor L. Rannak. Eesti on Rahvusvahelise Mereuurimise Nukogu tisliige noorim (alates 1994.a.). Eesti koost selle organisatsiooniga toimub peamiselt 1992.a.loodud Eesti Mereinstituudi kaudu (alates 2001.a. Tartu likooli Eesti Mereinstituut).

Eestile on hea koost Rahvusvahelise Mereuurimise Nukoguga vga thtis. ICES on ainus teadusorganisatsioon, mille koostatud Lnemere kalavarude hinnanguid kasutab Lnemere Rahvusvaheline Kalanduskomisjon Lnemeres, ka Eesti vetes, lubatavate pgikoguste mramiseks. Samuti on Euroopa Liiduga hinemisel rannikualade igeks regionaalpoliitikaks tarvilik rahvusvahelisele teadusele toetudes ajakohastada meie mere ja merehvede haldamine.
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012