2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Toetuskiri lihamassi impordi keelustamiseks

Pressiteade
17.09.2003
Info: Kaia Lepik/ Eestimaa Looduse Fond: 07 428443, 055 679901

Toetuskiri lihamassi impordi keelustamiseks

Tna saatsid 8 mahetootmise ja looduskaitse organisatsiooni pllumajandusminister Tiit Tammsaarele jrgneva sisuga toetuskirja lihamassi import keelustamiseks:

Viimasel ajal on lihaveisekasvatus kogu Eestis mrgatavalt hoogustunud, kusjuures kige rohkem lihaveiseid kasvatatakse praegu Saaremaal, Lnemaal ja Prnumaal, kus lihaveiste karjatamine on esmaseks eelduseks vrtuslike prandmaastike silitamisel.

Olukord, kus lihatstused ei vta loomi tapale odava impordi (eelkige lihamassi impordi) tttu, seab loomakasvatajad vga raskesse olukorda, ning ohustab nurjata edusammud, mida on saavutatud looduskaitses prandmaastike silitamisel, muudab mttetuks loomakasvatajate tehtud investeeringud ja aretust.

Juhime thelepanu asjaolule, et praegune olukord soodustab nn "musta turu" itsengut, kuna inimesed on sunnitud oma loomi odavalt mma ebaseaduslikult tegutsevatele kokkuostjatele, riigile jvad laekumata maksud ja rikutakse jmedalt loomakaitse ning toiduohutust ksitlevaid igusakte.

Peame vajalikuks kvaliteetse koloogiliselt kasvatatud veiseliha tootmise ja turustamist takistavate tegurite minimeerimist ja lihaveisekasvatuse soodustamist aladel, kus optimaalne karjatamine on esmathtis looduskaitselistest vajadustest lhtuvalt, vimaldades samal ajal toota tervislikku ja kvaliteetset liha Eesti elanikkonnale ning vhendada regionaalseid thive ja toimetulematuse probleeme.

Loodussbraliku lihaveisekasvatuse areng on hdavajalik Eesti prandmaastike ja maaelu silimisele.

Palume laltoodud argumente arvestades keelustada lihamassi import Eestisse.

AS Saidafarm
Eesti Lihaveisekasvatajate Selts
Eestimaa Looduse Fond
Eesti Ornitoloogia hing
Kihnu Vina Merepark
Matsalu Looduskaitseala Administratsioon
Uurimiskeskus Arhipelaag
Vinamere Prandkoosluste Silitajate Selts
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012