2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
ELF kaebas Merkole antud kaeveloa kohtusse

Eestimaa Looduse Fondi pressiteade
23.09.2003
Info: Krt Vaarmari/ELFi jurist 07 428443

ELF kaebas Merkole antud kaeveloa kohtusse

Eestimaa Looduse Fond (ELF) esitas Tallinna Halduskohtusse kaebuse Keskkonnaministeeriumi vastu. ELF nuab kaebuses Keskkonnaministeeriumi kantsleri 19.08.03 kskkirja nr 598 thistamist, millega otsustati O-le Merko Kaevandused vlja anda maavara kaevandamise luba KMIN-046 plevkivi kaevandamiseks.
ELF on seisukohal, et kaevandusloa vljaandmine on toimunud ebaseaduslikult. ELF leiab, et kaeveloa vljastamiseks pole olnud piisavalt alust ja et vljastatud kaevandusluba ohustab Puhatu looduskaitseala loodust.
Luba vljastades pole piisavalt hinnatud kaevandustegevuse ohte Puhatu looduskaitsealale, mis vib viia Eesti Riigi poolt vetud rahvusvaheliste kohustuste rikkumiseni.
Eesti Vabariik on vtnud endale mitmeid looduskaitselisi kohustusi rahvusvahelisel tasandil. Sealhulgas on Eesti hinenud Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooniga (RT II 1994, 41), mille art 8 p e stestab, et konventsiooniosalisel tuleb soodustada keskkonnakaitse seisukohalt ohutut ja sstlikku arengut kaitsealadega piirnevatel aladel, pidades silmad nende alade kaitse edendamist.
Eestil on ka kohustus tita Euroopa Nukogu direktiive 92/43/EM (nn loodushoiudirektiiv) ja 79/409/EMUE (nn linnuhoiudirektiiv). Loodushoiudirektiivi artiklist 6 tulenevalt on liikmesriigil kohustus tagada loodushoiualadel looduslike elupaigatpide ja liikide elupaikade seisundi silimine.
Sama direktiivi art 6 lg 3 kohaselt tuleb kavade voi projektide puhul, mis vivad ala oluliselt mjutada, asjakohaselt hinnata neid kavasid tagajrgede seisukohast, pidades silmas ala kaitse eesmrke.
----------------------------------
Urmo Lehtveer
Eestimaa Looduse Fond (ELF)/ Estonian Fund for Nature
avalike suhete juht/ head of public relations
GSM: +372 55 577 790
kontor/ office: +372 7 428443
Fax: +732 7 428 166
www.elfond.ee
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012