2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Rohelised vitsid kohtus majandusministeeriumi

Pressiteade

Eesti Roheline Liikumine

23.09.2003

Rohelised saavutasid ringkonnakohtus vidu majandusministeeriumi le

12.septembri 2003 otsusega rahuldas Tallinna Ringkonnakohus Eesti Rohelise Liikumise apellatsioonkaebuse, milles paluti tuvastada majandusministeeriumi tegevusetuse igusvastasus plevkivienergeetika restruktureerimise tegevuskava keskkonnamjude hindamise ksimuses.

Kohtuotsuses sisaldub pretsedentiloov tlgendus, mis vimaldab ka seadustes defineerimata mistega tegevuskavale selle sisuliste tunnuste vastamisel riiklikule arengukavale vi programmile kohaldada keskkonnamjude hindamise nuet. Kohtukulud mistetakse majandusministeeriumilt vlja vaid kaebuste riigilivusummade ehk 20 krooni ulatuses, kuna keskkonnaorganisatsioonide jaoks on tegu phimttelise vaidlusega, mille eesmrk on tagada, et riigiasutused tidaksid EV seadusi ja ei annaks seaduste rikkumisega halba eeskuju erasektorile.

Eesti Roheline Liikumine ja Eesti Looduskaitse Selts prdusid kohtusse 2001 a. lpus, prast keskkonnaorganisatsioonidele kaebeigust vimaldava Arhusi konventsiooni justumist phjusel, et majandusministeerium ei viinud lbi keskkonnamjude hindamist;Eesti plevkivienergeetika restruktureerimise tegevuskavale 2001-2006; ehkki Keskkonnamjude hindamise ja Keskkonnaauditeerimise seadus sellise nude riiklikele arengukavadele ja programmidele ette ngi.

Ligi kaks aastat vldanud kohtuvaidluses on toimunud rida istungeid, nendel on ekspertidena osalenud asjatundjaid energeetika ja keskkonnamjude hindamise valdkonnast, seisukoha on vtnud ka iguskantsler. Keskkonnaorganisatsioonide esindajatena on protsessis osalenud Eestimaa Looduse Fondi igusabi projekti juristid.

Kassatsioonkaebuse esitamiseks on majandusministeeriumil aega 11. oktoobrini.

Lisainfo:

Eestimaa Looduse Fond

Krt Vaarmari
tel. 07 428 443
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012