2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Matsalu sai Euroopa kaitsealade diplomi

KESKKONNAMINISTEERIUM
Avalikkussuhete broo, tel 626 2917
2. oktoober 2003

MATSALU LOODUSKAITSEALALE ANTAKSE EUROOPA KAITSEALADE DIPLOM

Reedel, 3. oktoobril antakse Matsalu looduskaitsealale Euroopa Nukogu kaitsealade diplom.

Diplomiga tunnustab Euroopa Nukogu Matsalu looduskaitseala ttajate edu elupaikade mitmekesisuse ning Euroopa mastaabis thelepanuvrse linnustiku ja teiste elustikurhmade liigirikkuse silitamisel kaitsealal.

Diplomit tuleb Eestisse le andma Euroopa Nukogu Loodusvrtuste Divisjoni juhataja Eladio Fernandez-Galiano. leandmine leiab aset homme kell 12 Matsalu Rahvusvahelisel Loodusfilmide Festivali pidulikul avamisel.

Diplomi andmisel tugineb Euroopa Nukogu kaitsealaga tutvunud asjatundjate analsile, milleks koguti teavet koha peal.

Diplomiga kaasnevateks tingimusteks on, et kimasolev maareform ei kahjusta praegust soodsat olukorda ning, et eramaadel ei toimu looduskaitseala eesmrkidega sobimatut arendustegevust.

Diplomiga antakse kaasa rida soovitusi: uuendada kaitsekorralduskava, jtkata niitude hooldust, tagada kaitse korraldamiseks piisav rahastamine, jtkata ja svendada koostd talunikega ja teiste huvirhmadega, anda kaitseala jrelevalvettajatele inspektori igused, kivitada mingi ja khriku elimineerimise programm.

Lisainfo:

Kaja Lotman
Matsalu looduskaitseala asedirektor
Tel 047-24223, 052-47899

Agnes Aaslaid
Avalikkussuhete spetsialist
Tel 626 2811, 050-91630
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012