2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Neli keskkonnaprojekti saab Pharelt toetust

KESKKONNAMINISTEERIUM
3. oktoober 2003

PHARE TOETAB NELJA KESKKONNAPROJEKTI

EL Phare programm toetab jrgneval kahel aastal nelja Eesti keskkonnaprojekti ligi nelja ja poole miljoni euroga. Projektide tulemusena luuakse sstva metsamajanduse infossteem, kaasajastatakse riikliku hdromeetria seirevrk, arendatakse Eesti ktusekvaliteedi juhtimisssteemi ning toetatakse keskkonna vabahendusi.

Sstva metsamajanduse seire infossteemi loomist toetab Phare 757 500 euroga. Loodav infossteem vimaldab sstemaatiliselt seirata metsaomanike tegevust, hinnata selle sstvust ja igusnormidele vastavust ning jlgida metsade seisundit.

Seni kasutatakse Eestis metsaraiete, -uuendamise ja -kaitse jlgimiseks ja suunamiseks erineval ajal ja erineva tpsusega kogutud inventeerimise andmeid, mille efektiivseks ja mitmeklgseks kasutamiseks puudub sobilik infossteem. Sestap on keeruline ka infot analsida ja ldistada, mis raskendab erinevatest allikatest prinevate andmete vrdlemist.

535 400 euroga toetab Phare riikliku hdromeetria seirevrgu arendamist vastavalt Euroopa Liidu standardile. Aasta lpus kivituva projekti eesmrk on kaasajastada ja optimeerida riikliku hdromeetria seirevrk. Lisatakse 17 uut automaatjaama, mned neist piiriveekogudele - Narva jele, Peipsi jrvele, Mustjele ja Piusa
jele.

Eesti Meteoroloogia ja Hdroloogia Instituudi (EMHI) hdroloogiaosakonna juhataja Alvina Reihandi snul on tormihoiatuste puhul info edastamine Eestis hsti korraldatud, kuid siseveekogudel on infokorraldus veel nrk.

"Seetttu polnud vimalik piisavalt ette prognoosida ka Kohtla-Jrve suvist leujutust," tles Reihand.

Eesti ktusekvaliteedi juhtimisssteemi arendamist toetab Phare 2 604 000 euroga. Projekti eesmrk on vhendada vlishu saastet ja ktuste ebaseaduslikku mki. Eesti Keskkonnauuringute Keskuse juurde luuakse Euroopa Liidu ktusedirektiivides nutavate analside tegemiseks riiklik labor. Samuti ttatakse vlja riiklik ktuseseireprogramm, milles arvestatakse nii keskkonna-, tolli- kui turujrelevalve vajadusi. Ostetakse ka puuduvad ktuseanalsaatorid, sh kallihinnalised mootorid oktaan- ja tsetaanarvu mramiseks, samuti proovivtuseadmed ja mtestandardid.

Keskkonna vabahenduste toetamiseks eraldab Phare 517 500 eurot. 2004. ja 2005. aastal vivad valitsusvlised keskkonnaorganisatsioonid esitada taotlusi nende keskkonnateadlikkuse tstmisele suunatud projektide rahastamiseks, mille maksumus jb 5000-50 000 euro piiresse.

Projektide finantsmemorandum allkirjastati septembris.

Lisainfo:

Henn Prnamets
Strateegia ja investeeringute osakonna vlisabi planeerimise broo
juhataja
Tel 660 4581

Agnes Aaslaid
Avalikkussuhete spetsialist
Tel 626 2811, 050-91630
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012