2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Kambjas avatakse eksperimentaalne reoveepuhasti

KESKKONNAMINISTEERIUM
29. oktoober 2003

KAMBJAS AVATAKSE EKSPERIMENTAALNE REOVEEPUHASTI

Tna kell 14 avab keskkonnaminister Villu Reiljan Tartumaal Kambja aleviku eksperimentaalse reoveepuhasti, mis koosneb biotiikidest ning suvel taimkattefiltrina toimivast pajuistandusest.

Puhasti on vimeline puhastama 860 elanikuga Kambja aleviku olmereovee. Vrreldes tavapuhastitega on taimkattefiltris vee puhastamine odavam, istandusest saadav puit kasutatakse aga kttena aleviku katlamajas.

Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse asekantsleri Harry Liivi snul on koloogiliste reoveepuhastite arv Eestis hetkel veel vike, kuna kaheldakse, kas selline puhasti on vimeline korralikult ttama ka talvetingimustes.

"Keskkonnaministeerium seda suunda siiski phimtteliselt toetab. Eestis on sadu vikepuhasteid ning nad ei pea kik olema klassikalise lahendusega," tles Liiv.

Eksperimentaalse reoveepuhasti ehitustd lksid maksma 2,6 miljonit krooni. Reoveepuhasti valmis Euroopa Komisjoni, EAS Tehnoloogiainstituudi ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahalisel kaasabil.

Kambja alevik on ks kolmest Eesti asulast, mis saab Euroopa Liidu programmi LIFE-Environment abil tnavu looduslhedase reoveepuhasti.

Lisainfo:

Harry Liiv
Keskkonnakorralduse asekantsler
Tel 626 280, 050-11828

Agnes Aaslaid
Avalikkussuhete spetsialist
Tel 626 2811, 050-91630
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012