2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Ragn-Sells ja 10 omavalitsust rajavad uue prgila

PRESSITEADE
31. oktoober 2003

Kohalikud omavalitsused ja Ragn-Sells asutavad hisfirma jtmekitluskeskuse rajamiseks

Kmme kohalikku omavalitsust ja Eesti ks suuremaid jtmekitlusettevtteid Ragn-Sells AS otsustasid tnasel nupidamisel, et asutavad kuu aja jooksul hiselt ettevtte, mis hakkab tegelema Euroopa Liidu nuetele vastava Loode-Eesti jtmekitluskeskuse rajamisega.

Uue keskuse rajamine koos kohalike omavalitsustega on hdavajalik, kuna vimaldab nii jtmekitlejatel, kui ka jtmekitlust korraldavatel omavalitsustel vhendada jtmete transpordi ja kitluskulusid tnu Euroopa Liidu abirahade kaasamisele, lausus Ragn-Sells AS arendusdirektor Agu Remmelg. Koosts on ka lihtsam leida keskuse rajamisel kiki osapooli rahuldav lahendus.

Tnasel nupidamisel otsustasid kohalikud omavalitsused ja Ragn-Sells, et asutavad hiljemalt kuu aja jooksul aktsiaseltsi, mis hakkab tegelema uue Loode-Eesti jtmekitluskeskuse rajamisega. Vastavalt kokkuleppele saab hisfirma aktsiakapitaliks 2 miljonit krooni, millest kohalike omavalitsuste osa on esialgu 93 000 krooni.

Osapooled leppisid kohtumisel kokku asutatava hisfirma phikirja ja asutamislepingu teksti. hisfirma nukogu saab olema seitsmeliikmeline ning sinna hakkavad kuuluma kohalike omavalitsuste ja Ragn-Sellsi esindajad. Uue keskuse rajamise esmase investeeringu suuruseks on planeeritud ligi 125 miljonit krooni.

Agu Remmelg mrkis, et jtmete kitluskulusid aitab soodsamaks muuta eelkige see, et projekti plaanitakse kaasata Euroopa Liidu abirahasid. Tema snul suureneb hisettevtte aktsiakapital tulevikus kindlasti, sest hetkel ei ole veel kik projektiga liitumisest huvitatud omavalitsused lplikku otsust langetanud.

Praegu on hisfirmas osalemise poolt otsustanud jrgmiste omavalitsuste volikogud: Haapsalu ja Paldiski linn ning Keila- , Kernu-, Ridala-, Padise- , Noarootsi-, Oru-, Taebla ja Kohila vald. Seitse omavalitsust pole hetkel veel oma otsust teinud.

Uus Loode-Eesti jtmekitluskeskus on plaanis rajada Tallinnast lne poole ja selle suuruseks plaanitakse 100 hektarit. Aastas plaanitakse hakata ttlema ja ladestama 100 000 tonni eelkige Tallinna ja Loode-Eesti jtmeid. Lisaks Loode-Eesti jtmekitlusprobleemide lahendamisele toob jtmekitluskeskus konkurentsi Eesti hes suuremas jtmetekke piirkonnas Tallinnas. Prast asutamislepingu allakirjutamist teostatakse nuetekohane asukohavalik ja keskkonnamjude hinnang. Detailplaneering valmib aastaks 2005. Samal aastal esitatakse ka taotlus Euroopa Liidu abirahade saamiseks. Projekteerimine ja ehitus leiab aset aastal 2006.

Taustinfo:
Jtmekitlusfirma Ragn-Sells AS (www.ragnsells.ee) on Rootsi perefirma Ragn-Sells AB ttarettevte Eestis. Ragn-Sells juurutas 2002. aasta kevadel esimese Eesti jtmekitlusettevttena integreeritud kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimisssteemi, mis tunnistati vastavaks rahvusvaheliste standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nuetele. Ettevttes ttab 180 ttajat. Ragn-Sellsile kuulub le 70 eriotstarbelise auto.

Lisainformatsioon:
Agu Remmelg, Ragn-Sells AS, arendusdirektor
Tel: 050 28 288, e-post: agu.remmelg@ragnsells.ee
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012