2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Bioloogilise mitmekesisuse seminar (eelteade)

26. novembril algusega kell 9 toimub Tartus, EPM peahoone aulas seminar "Bioloogiline mitmekesisus: konventsioon ja teabevrgustik".

Seminaril tutvustatakse RO Keskkonnaprogrammi projekti (GF/2716-01-4354) "Bioloogilise mitmekesisuse (BM) alase haldussuutlikkuse hindamine ja teabevrgustikus osalemine Eestis" tulemusi. Projekti kestus on 2002-2003 a. ja selle vastutavaks titjaks on Keskkonnaministeerium.

BM alase haldussuutlikkuse hindamise projekti raames, valmis 18 aruannet, mis ksitlevad BM temaatika erinevaid valdkondi ja BM konventsiooni rakendamise efektiivsust Eestis.

Teemad ja ettekanded on jagatud eri valdkondadesse: BM kaitse In situ, BM seire, BM pllumajanduses, BM metsanduses ja geneetilised ressursid.

Seminaril saab ka teada, mis on BM teabevrgustik ja kuidas Eesti selles osaleb.

Seminaril osalemise soovi korral paluvad korraldajad end kindlasti registreerida.

Registreerimine: http://bioris.ic.envir.ee/seminar

Info:
Sisuline: Lilika Kis lilika.kais@ekm.envir.ee
Korralduslik : Terje Tuisk terje@irc.ee

Pevakava
Bioloogiline mitmekesisus: konventsioon ja teabevrgustik
Toimumisaeg: 26 november 2003
EPM aula

9.00-9.30 - Registreerumine
9.30-9.45 - Avasnad (EPM, KKM) ja projekti tutvustus

I Sessioon

Bioloogilise mitmekesisuse seire
9.45-10.15 - Hinnang bioloogilise mitmekesisuse seire ssteemile Eestis lhtuvalt bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni nuetest (M. Zobel)

Looduskaitse ja sstev majandamine
10.15-10.40 - Eesti selgrootute mitmekesisus ja nende kaitse (J. Luig)
10.40-11.00 - Eesti alamad taimed ja nende kaitse relatsiooniline andmebaas Eesti liikide register seente nitel (E. Parmasto, K. Abarenkov)

11.00-11.30 - Kohvipaus

11.30-12.00 - Kontseptsionaalseid aspekte: Biomitmekesisuse tulipunktid ja elupaikade punane raamat (K. Liimand, A. Palo)

II Sessioon

Pllumajandus
12.00-12.20 - Pool-looduslike kossteemide biolooglise mitmekesisuse
hinnang ja kaitsemeetmete anals (M. Prtel)
12.20-12.40 - Pool-looduslike koosluste majandamismeetmete anals ja maahooldus-toetuste sihtotstarbelise kasutamise hinnang (.Ehrlich)
12.40-13.00 - Haritava maa ja sellega seotud maastikuelementide bioloogilise mitme-kesisuse seisundi hindamine (T. Kull)
13.00-13.15 - Haritava maa ja sellega seotud maastikuelementide bioloogilise mitme-kesisuse sstliku kasutamise meetmete hindamine
13.15-13.30 - levaade bioloogilise mitmekesisusega seotud nuetest pllumajanduses

13.30-14.30 Luna (toitlustamisega kohapeal)

14.30-14.50 - Traditsioonilised kalapgivahendid ja meetodid Eestis (J.Tambets)

III Sessioon

Metsandus
14.50-15.10 - Sstliku metsanduse bioloogilise mitmekesisuse indikaatorid
15.10-15.30 - Metsa sstva kasutusega seotud rahvatraditsioonid - levaade ja tegevus-suunised (A.Liiders)

15.30-16.00 - Kohvipaus

16.00-16.20 - Metsade bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja sstva kasutusega seotud rahvusvaheliste kohustuste kaardistamine (K.Karoles)

Geneetilised ressursid
16.20-16.40 - Hinnang geneetiliste ressursside kogudele Eestis (.Reier)
16.40-17.00 - Ex-situ looduskaitse strateegia ja tegevuskava vljattamine ja arenda-mine (T. Kull)

Teabevrgustik
17.00-17.20 - CHM ja Bioloogilise mitmekesisuse teabevrgustik (L.Klein)
17.20-17.30 - Kokkuvte
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012