2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
WWF soovib Soome lahte thusamalt kaitsta

Maailma Looduse Fondi WWF Soome osakond on asunud veenma oma maa valitsust astuma samme nii suhtluses rahvusvahelise merendusorganisatsiooniga IMO kui ka naaberriikidega kuulutamaks Soome lahte eriti tundlikuks merealaks.
Rahvusvahelise merendusorganisatsiooni mratletud PSSA (Particularly Sensitive Sea Area eriti tundliku mereala) staatus on vajalik mere- ja rannikuelupaikade ning meres elavate looma- ja taimeliikide kaitseks ning mereohutuse suurendamiseks neis piirkonnis, mis tingituna oma koloogilistest, majanduslikest, kultuurilistest ja teaduslikest iserasustest ning laevasidutundlikkusest vajavad erilist kaitset.
Soome WWFi esindaja Timo Tannineni snul vastab Soome laht igati nendele kriteeriumidele: Tegemist on kogu maailmas unikaalse phjamaise riimveelise kossteemiga, kus leidub heskoos nii ookeani- kui ka mageveeliike. Samuti on Soome laht vga oluline puhkuse veetmise paik kmnetele tuhandetele inimestele. Iga lileke vib siin ohtu seada nii turismi kui ka kalanduse.
Kuna naftasaaduste transport lahel peaks prognooside kohaselt aastaks 2005 kasvama 1995. aasta ainult 22 miljonilt tonnilt 90 miljonit tonnini aastas, siis kasvab samal moel ka vimalike lilekete tenosus neli korda. Samal ajal on tohutult kasvanud liiklus tankeritrassidega ristuval TallinnaHelsingi reisilaevaliinil.
Aga nafta pole ainus ega vib-olla isegi mitte suurim oht lahele. Aiva kasvanud on ka mitmesuguste kemikaalide transport. Prast seda, kui Venemaa otsustas hakata sisse vedama ttlemist vi ladustamist vajavaid tuumajtmeid, on ette nha neid liohtlikke veoseid ka meritsi.
WWF loodab, et PSSA staatus seaks laevaliiklusele mingisugusedki piirid, samuti muudaks ta toimivat liiklust ohutumaks, kuna temaga kivad kaasas mitmesugused piirangud ja erinuded nii jtmekitlusele kui ka laevade juhtimisele ja lootsimisele. htlasi jagataks laevafirmadele olulist koloogiateavet. Kindlasti suurendaks PSSA-ks kuulutamine Soome lahe rahvusvahelist tunnustatust koloogiliselt olulise paigana.
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012