2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Keila ja Jelhtme rannaalade tiheasustamisest

Eesti Keskkonnahenduste Koja (EKO) pressiteade 13.01.2004

EKO on Keila ja Jelhtme rannaalade tiheasustamise vastu

Tna saatis kmmet keskkonnahendust koondav Eesti Keskkonnahenduste Koda (EKO) prdumise Vabariigi Valitsusele, milles soovitatakse valitsusel mitte anda nusolekut Villu Reiljani poolt esitatud taotlusele Keila ja Jelhtme valla rannaalade tiheasustamiseks ja alustada juurdlust ebaseaduslikult moodustatud tiheasustusalade vljaselgitamiseks.

EKO leiab, et antud rannaalade tiheasustamine kahjustaks prdumatult looduslikku rannikut, jtaks arvestamata krgema tasandi planeeringukokkulepped, lheks vastuollu rahvusvahelisel, sh Euroopa Liidu tasandil vetud kohustuste ning valitsuse koalitsioonileppega.

Muuhulgas juhivad keskkonnahendused prdumises thelepanu vajadusele melda detailselt lbi kogu Tallinna lhimbruse asustusstruktuuri arendamise kava, kuna ha kasvav pendelrnne uusasumite ja keskuse vahel on juba praegu ummistamas maanteid.

Koalitsioonileppele keskkonnaeesmrkidele viidates peab EKO ebaseaduslikult moodustatud tiheasustusalade tagantjrele seadustamist rannikualadele suunatud ehitussurve ja reeglite massilise eiramise kontekstis ebasoovitavaks pretsedendiks, mis raskendab oluliselt koalitsioonilepingus mratletud kohustuste titmist.

Rahvusvahelisel tasandil lheb kavandatav tegevus EKO avalduse kohaselt vastuollu Lnemere-rsete riikide kokkuleppega VASAB 2010, mille kohaselt tuleb rannikualad loodus- ja kultuuriressursse ning puhkehuvisid kahjustada vivatest ehitistest ja infrastruktuurist hoida nii puhtana kui vimalik.

Samuti ei vasta rannaalade tiheasustamine Lnemere Merekeskkonna Kaitse Komisjoni soovitusele HELCOM 15/1, mille jrgi tuleks keelata ranna-aladel tegevused, mis muudavad prdumatult loodust ja maastikku.

Juurdluse algatamise ettepaneku Keila ja Jelhtme ranna- alade planeeringute osas tingisid keskkonnainspektsiooni poolt mdunud ndalal avastatud rikkumised, kus
videtavalt olid Keila vallas Ranna ja Lahepere 1 kinnistutel tiheasustusala moodustavad detailplaneeringud kehtestatud ilma vabariigi valitsuse nusolekuta.

Info: Liis Keerberg
Eesti Roheline Liikumine (ERL)
Planeeringute trhma koordinaator
GSM: 052 08967
Kontor: 07 422 532
liis@elfond.ee

**********

Taust:
Vabariigi Valitsusele esitati 18. detsembri 2003.a. istungil keskkonnaminister Villu Reiljani poolt eelnu, millega taotleti Ranna ja kalda kaitse seaduse 4 kohast ldnormiga keelatud, kuid omavalitsuse taotluse alusel erandkorras antavat nusolekut ligi 500 hektarile Keila ja Jelhtme valla ranna- aladele uute tiheasustusalade loomiseks. Valitsus lkkas otsustamise mramata ajaks edasi, soovides saada eelnuga seonduvate ebaselgete asjaolude osas tiendavat informatsiooni.
Eesti Keskkonnahenduste Koja liikmed: Eesti Noorte Looduskaitse hing, Eesti Ornitoloogiahing, Eesti Roheline Liikumine, Eestimaa Looduse Fond , Nmme Tee Selts, Prandkoosluste Kaitse hing, Eesti lipilaste Keskkonnakaitse hing Sorex, Sstva Eesti Instituut, Tartu lipilaste Looduskaitsering, Tehiskeskkonna Instituut
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012