2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Sadamad, kuhu saab anda laevaheitmeid

KESKKONNAMINISTEERIUM
13. jaanuar 2004

INFO SADAMATEST, KUHU SAAB ANDA LAEVAHEITMEID, ND KTTESAADAV

Lnemere Merekeskkonna Kaitse Komisjon (HELCOM) riputas internetti les infossteemi Lnemere sadamate kohta, kus saab vabaneda laevaheitmetest.

Infossteem vimaldab merel seilavatel laevnikel hlpsasti vlja selgitada, mis liiki laevaheitmeid sadamad vastu vtavad ning kui suurt tasu tuleb teenuse eest maksta.

Keskkonnaministeeriumi veeosakonna nuniku Olev Luhteini snul soovitab HELCOM sadamatel kiki laevaheitmeid vastu vtta mistliku tasu eest, et vltida liseguse vee merreheitmist.

"Alates 2001. aastast peavad sadamad pilsivett vastu vtma sadamatasu arvelt ning laeval on sadamasse saabudes kohustus oma lised veed ra anda. Ometi on meie vimsused naftaseguste vete puhastamiseks kmme korda suuremad, kui neid praegu sadamatesse ra antakse. Tekib ksimus, kuhu kaovad naftasegused veed, kui neid sadamas ra ei anta. Tundub, et mni laev heidab oma pilsivee merre. Seda tendavad ka satelliidifotod, mis leiavad iga pev Lnemerest viis-kuus naftalaiku," lausus Luhtein.

Tnaseks on infossteemi sisse kantud kokku ligi sada sadamat Eestist, Taanist, Ltist, Leedust, Poolast ja Venemaalt.

Eesti sadamaid on seni infossteemis vaid seitse. Need on Kunda, Muuga, Paljassaare, Prnu, Vene-Balti sadam ning Paldiski Lunasadam ja Vanasadam, kuid infossteemi tiendatakse pidevalt.

Infossteem on leitav internetiaadressil http://195.218.65.251/portweb3/default.htm

Lisainfo:
Olev Luhtein
Keskkonnaministeeriumi veeosakonna nunik
Tel 050-79223

Agnes Aaslaid
Keskkonnaministeeriumi avalikkussuhete spetsialist
Tel 626 2811, 050-91630
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012