2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Peipsi seisund tekitab erimeelsusi

KESKKONNAMINISTEERIUM
21. jaanuar 2004

EESTI JA VENEMAA TEADLASED PEIPSI SEISUNDIS ERI MEELT

Eesti ja Vene teadlased on erineval seisukohal Peipsi jrve seisundi asjus. Vene pool peab seisundit heaks, Eesti aga murettekitavaks.

Homme, 22. jaanuaril algusega kell 9 peetakse Tallinnas hotellis Central Eesti-Vene hine nupidamine, kus pooled ritavad jrve seisundis kokkuleppele juda. Kindel seisukoht on vajalik edasiste tegevuste jtkamiseks.

Eesti teadlaste hinnangul on viimastel aastatel Peipsi jrvel kujunenud rmiselt murettekitavaks probleemiks suvised sinivetikate itsengud, mis seavad ohtu nii inimeste tervise kui ka jrve kalavarud.

"Murelikuks teeb ka viimastel aastatel jrve vees mdetud lmmastiku ja fosfori sisalduse suhe, mis on vhenenud, viidates eutrofeerumisele," lausus Eesti poole seiretrhma juht Karin Pachel.

Kui Eesti ja Vene veespetsialistid juavad kokkuleppele, et jrve seisund ongi hea, jb praegune olukord kestma ning probleemid jvad lahendusteta. Kui aga jutakse jreldusele, et jrve seisund ei ole rahuldav, tunnistavad mlemad pooled vajadust rakendada seisundi parandamiseks lisameetmeid. Veeseisundi parandamine Peipsi jrves on Eestile EL liikmesriigina selge kohustus, mis ei ole suunatud mitte ainult keskkonnaeesmrkide titmiseks, vaid kogu Peipsi regiooni arengu edendamiseks.

Peipsi jrv on suuruselt Euroopa neljas jrv ning alates 1. maist Euroopa Liidu (EL) suurim piiriveekogu. Peipsi jrve veeressursi hist majandamist on viimase viie aasta jooksul korraldanud Eesti-Vene piiriveekogude hiskomisjon. Lisaks sellele on EL toel ja rahastamisel kivitatud nii Eesti kui Vene poolel hulgaliselt projekte, mille kigi hiseks eesmrgiks on aidata kaasa Peipsi jrve hea seisundi taastamisele ja silimisele.

Teadmiseks ajakirjanikele! Seminari esimene pool algab kell 9.00 ja kestab kuni kella 12.00, prastlunane pool ja arutelu algab kell 13.30. Nupidamine lpeb kell 16.30.

Lisainfo:

Harry Liiv
Eesti-Vene piiriveekogude hiskomisjoni veemajandustrhma esimees
Keskkonnaministeeriumi asekantsler
Tel 626 2850, 050-11828

Agnes Aaslaid
Keskkonnaministeeriumi avalikkussuhete spetsialist
Tel 626 2811, 050-91630
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012