2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Maailmas korrastatakse GMO-de kasutamise reegleid

Keskkonnaministeerium
4. mrts 2004

MAAILM KORRASTAB GMO KASUTAMISE JA VEO REEGLID

Lisaks biloogilise mitmekesisuse konventsiooni (BMK) konverentsile Kuala Lumpuris Malaisias (9.-27. veebruar) peeti samas ka Cartagena protokolli osaliste esimene kohtumine.

Cartagena protokolli eesmrk on reguleerida biotehnoloogia abil geneetiliselt muundatud organismide e GMOde vedu le riigipiiride ning aidata kaasa GMOde turvalisele kitlemisele ja kasutamisele. GMO oskamatu viimine loodusse vib avaldada ettearvamatut mju kohalikele liikidele, elustiku mitmekesisusele ja ka inimese tervisele. Protokoll on vastavuses Rio keskkonna- ja arengudeklaratsioonis esitatud ettevaatusphimttega.

Kohtumise phiteemad olid teabe vahetamine ja bioloogilise ohutuse teabevrgustiku (Biosafety Clearing House Mechanism - BCH) rakendamine, haldussuutlikkus protokolli ellurakendamisel, GMOde kitlemine, transport, pakendamine ja eristamine, protsessi kivitamine, et ttada vlja reeglid ja menetlus vastutuse ning kahjude hvitamise osas, protokolli titmise seire, aruandlus ning protokolli stete titmise vi mittetitmise juhtude menetlused ja mehhanismid jm.

Kinnitati nuded dokumentidele ja protseduuridele, millega edendada geneetiliselt muundatud organismidega rahvusvahelise kauplemise turvalisust. Lepiti kokku toidu ja sdana otseseks kasutamiseks vi ttlemiseks meldud GMOde saatedokumentides sisalduva teabe osas (selgelt ra nidatud, et saadetis "vib sisaldada" muundatud elusorganisme). T jtkamiseks otsustati luua ekspertgrupp, kes ttab vlja vajaliku dokumentatsiooni tbi ja sisu. Ettepanek on, et veose saatedokumentides tuleks nidata ra nii importija, eksportija kui ka kolmandate asjakohaste ametiasutuste kontaktandmed. Vaja on stestada, kui suur vib olla muundatud materjali osakaal, et veost peetaks GMOde vabaks jpm. Neid ksimusi on kavas arutada tuleva aasta teises kvartalis.

Kuala Lumpuris lepiti kokku ksikasjalistes nuetes dokumentidele keskkonda viimiseks meldud GMOde (seemned, kalad) osas. Nimetada tuleb muundatud organismi ldnimi, teaduslik ja kaubanduslik nimetus, muundamise kood v. htse identifikaatori kood, kitlemis- ja ladustamisnuded, kontaktandmed ning juhendid GMOde kasutamiseks.

Aastaks 2006 loodetakse stestada ka reeglid sanktsioonidest nende suhtes, kes GMO kitlemise ja piirilese veo alastest kokkulepetest kinni ei pea.

Kuala Lumpuris oli 23.-27. veebruarini Cartagena protokolli osaliste esimene kohtumine. Protokoll kiideti heaks 2000 aastal Kanadas, justus 11. septembril 2003 ja hetkel on protokollil 81 osalist le maailma. Riigikogu vttis Cartagena protokolli ratifitseerimise seaduse vastu 21. jaanuaril 2004. a.

Lisainfo:

Lilika Kis
Looduskaitseosakonna spetsialist
Tel 626 2877

Siiri Kerge
Rahvusvahelise koost osakonna spetsialist
Tel 626 2842
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012