2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Metsakorralduse kutsetunnistuse taotlejale

KESKKONNAMINISTEERIUM
26. mrts 2004

ALGAB AVALDUSTE VASTUVTT METSAKORRALDAJA KUTSETUNNISTUSE TAOTLEJATELT

Tna, 26. mrtsil alustab Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus avalduste vastuvttu metsakorraldaja kutsetunnistuste taotlejatelt.

1. maist justub metsakorraldajate atesteerimise ja tegevusloa nue. Selle eesmrk on tsta metsakorraldustde kvaliteeti ning tekitada andmebaas metsakorraldustde tegijatest. Metsakorraldustid peavad tegema kvalifitseeritud, piisavat erialast kogemust ja tehnilisi vahendeid omavad inimesed. Metsakorraldaja litsentsi taotleja peab edukalt sooritama nii teoreetilise eksami kui ka praktilise katset.

Atesteerimise edukalt sooritanuile vljastatakse metsakorraldaja tunnistus, mis annab iguse metsakorraldustdega tegelda, kuid htlasi sunnib otseselt vastutama metsainventeerimise andmete igsuse ja metsamajandamiskavas esitatu eest. Atesteerimise ja tegevuslubade vljaandmisega tegeleb Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus.

Alates tnasest on Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse kodulehel aadressil http://www.metsad.ee/main.html leval vajalik info metsakorralduse tunnistuse taotlejaile. Sealt leiab ka metsakorraldaja eksami sooritamiseks vajaliku kirjanduse loetelu ning metsakorraldaja eksami nidisksimused.

Lisainfo:

Olav Etverk
Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja
Tel 626 2902, 50-32190

Agnes Aaslaid
Keskkonnaministeeriumi avalikkussuhete spetsialist
Tel 626 2811, 50-91630
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012