2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Valitsus kiitis heaks Natura eelvaliku nimekirja

KESKKONNAMINISTEERIUMI PRESSITEADE
15.04.2004

Valitsus kiitis heaks Natura 2000 alade eelvaliku nimekirja


Valitsus kiitis tna heaks Natura 2000 alade nimekirja koos kaardimaterjaliga. Nimekirja peab Eesti esitama Euroopa Komisjonile 1. maiks, Eesti Euroopa Liiduga liitumise pevaks.

Kokku esitab Eesti 509 loodusala kogupindalaga 1,4 miljonit hektarit kuuekmne erineva elupaigatbi, 136 linnuliigi ning 51 looma- ja taimeliigi kaitseks. Poole kogupindalast moodustavad merealad.

Praegu on Eestis looduskaitseliste piirangutega kaetud 12% maismaa territooriumist. Natura 2000 valiku aladega lisandub veel 4%. Prast esimest maid algab valiku tpsustamine koos Euroopa Komisjoni asjatundjatega ning lbirkimised maaomanikega aladel, mille suhtes pole kokkuleppeid saavutatud. See protsess kestab aastani 2007, mil Natura vrgustik katab kogu Euroopa Liitu.

Uutele eelvaliku aladele kehtestatakse keskkonnaministri mruse kohaselt heks aastaks ajutised leebed piirangud, mis tagavad sealse vrtusliku elupaiga silimise. Maaomanikele pakutakse majandustegevuse piiramise korvamiseks mitmesuguseid loodushoiutoetusi, maamaksusoodustust, vimalust maid vahetada vi riigile ra ma. Pllumajandustoetused on Natura alal 15% tavalisest suuremad.

Natura 2000 on leeuroopaline kaitsealade vrgustik, mille eesmrgiks on kaitsta Euroopas ohustatud liike ning elupaigatpe - soid, metsi, prandmaastikke jms. Eesti torkab vrreldes muu Euroopaga silma ulatuslike soode-rabadega ning liigirikkust kandvate prandkooslustega nagu puisniidud ja loopealsed.

Lisainformatsioon:

Hanno Zingel
Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna juhataja
Tel 626 2872

Monika Kopti
Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja
Tel 626 2993
GSM 521 2602
E-post monika.kopti@ekm.envir.ee
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012