2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Looduskaitseseadus vastu vetud

Pressiteade
Keskkonnaministeerium
21.aprill 2004

LODUSKAITSESEADUS VASTU VETUD

Riigikogu kiitis tna heaks Looduskaitseseaduse, mis koondab normid Kaitstavate loodusobjektide seadusest, Ranna ja kalda kaitse seadusest ning Loomastiku kaitse ja kasutamise seadusest, mis uue seaduse justudes kehtivuse kaotavad.

Jrjepidevuse huvides on silitatud senise looduskaitseiguse need elemendid, mis on ennast praktikas igustanud. On ka muudatusi, mis tulenevad muuhulgas Euroopa Liidu looduskaitse direktiivide levtmise vajadusest.

Uudne on liikide ja elupaikade soodsa seisundi miste sissetoomine, mis saab tulevikus heks peamiseks looduskaitsemeetmete thususe mdupuuks. Seadusega luuakase vimalus looduskatse korraldamiseks omavalitsuse tasandil.

Looduskaitseseadus loob uus leebe reziimiga kaitsealatbi - hoiuala, mille eesmrk on silitada alal olev vrtuslik elupaik. Senine loodust sstev elutegevus saab alal jtkuda.

Seadusega nimetatakse Matsalu looduskaitseala mber rahvuspargiks.

Lisainfo:
Hanno Zingel, looduskaitseosakonna juhataja
6262 872; 51 39079

Marit Pukk
6262 917
KKM pressitalitus
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012