2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Viljandi- ja Tartumaal mllab mrgine karuputk

KESKKONNAMINISTEERIUM
23. aprill 2004

MRGIPUTK MLLAB ENIM VILJANDI- JA TARTUMAAL

Sosnovski karuputke kasvab Eestis kige enam Viljandi ja Tartu maakonnas, selgub vastvalminud ohtlike karuputkede levikukaardilt ja andmebaasist. Polli, Kamara ja Karksi Viljandimaal on karuputkega peaaegu htlaselt kaetud. Samuti on putked le pea kasvamas Tallinna lhistel Kehra kandis.

Keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonna spetsialisti Lilika Kisi snul muutub olukord kogu aeg hullemaks kui midagi ette ei veta.

Proovitrjet on Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel tehtud juba Tartu- ja Viljandimaal, sel aastal vetakse neile lisaks ette ka tkike Plvamaad.

"Tuleval aasta loodame alustada leriigilise trjega. Esmalt vetakse ette alad, kus putkede levik ohustab juba vrtuslikemaid kooslusi," tles Kis.

Inimesed, kelle eramaal on putked, ei tohiks aga istuda ked rpes ega oodata, et riik tuleks neid hvitama.

"Eeldame, et oma aiamaal teeb seda omanik ise. Praegu, aprilli lpus on putke hvitamiseks just parim aeg. Iga viivitatud aasta teeb vitluse vaid raskemaks," tles Kis.

Levikukaardi ja andmebaasi koostas keskkonnaministeeriumi tellimusel Prandkoosluste Kaitse hing (PK).

ldine levikukaart on tnasest avalikkusele kttesaadav keskkonnaministeeriumi kodulehekljel http://www.envir.ee/looduskaitse/karuputk.html PK valmistab igasse maakonda edastamiseks kaardikihi koos andmebaasi ja trjemetoodikaga, mis saadetakse neile mai alguses. Kogutud andmed annavad maakondadele putkede levikust levaate ja inimestel on vimalik huvi korral sellega tutvumas kia. Andmeid tiendatakse pidevalt.

Keskkonnaministeeriumi ja USA saatkonna toetusel on Eesti Kultuurfilmil valminud karuputke vrliikidest petlik videofilm "Tige tulnukas". Filmi autor on Juhan Aare. Filmi on kavas esitleda jrgmisel ndalal.

Lisaks on keskkonnaministeerium tellinud juurde karuputke voldikuid, mida hakatakse jagama Riigimetsa Majandamise Keskuse metsaistutuskampaanial "Pane oma puu kasvama!"

Lisatud putke levikukaart.

Lisainfo:

Lilika Kis
Looduskaitseosakonna spetsialist
Tel 626 2877

Agnes Aaslaid
Avalikkussuhete spetsialist
Tel 626 2811, 50-91630
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012