2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
16 Tallinna parki kaitse all

KESKKONNAMINISTEERIUMI PRESSITEADE
6. mai 2004

Riikliku looduskaitse all nd 16 Tallinna parki


Tna, 6. mail kiitis Vabariigi Valitsus heaks kaks parkide heaolu eest seisvat mrust. Tallinna 10 looduskaitsealusele pargile lisandus veel kuus ning mratletud said pealinna looduskaitsealuste parkide piirid.

Valitsuse mrusega Tallinna parkide kaitse alla vtmine ja vlispiiride kirjeldused veti looduskaitse alla neli Tallinna vanalinna bastioniv parki: Toompark, Tornide vljak, Kanuti aed, Viruvrava mgi e. Musumgi ning kaks vanalinna mbritseva haljasvndi parki: Tammsaare park ja Tuvi park. Kigil kuuel pargil mrati ka tpsed piirid. Varasemast ajast on Tallinna parkidest looduskaitse all juba 10: Fahle aed, Falgi park, Harjume park, Hirvepark, Kadrioru park, Kalamaja kalmistupark, Kopli kalmistupark, Lindame park, Lwenruh park ja Roheline turg. Pealinna looduskaitsealuste parkide valitseja on Harjumaa keskkonnateenistus.

Teine tna vastu vetud mrus Tallinna kaitsealuste parkide vlispiiride kirjeldused paneb paika pealinna looduskaitsealuste parkide konkreetsed piirid. Enamusel Eesti looduskaitse all olevatest parkidest olid seni olemas vaid nukogudeaegsed piiriskeemid, vi tpsed piirikirjeldused ldse puudusid. Kesoleva mruse ettevalmistamisel kontrolliti Tallinna 10 looduskaitse all oleva pargi piirid looduses le, et tpsustada olemasolevaid piire ja mrata mnes pargis seni dokumenteerimata piirid. Piiride mramiseks kasutati looduses hsti jlgitavaid tunnuseid ja katastriksuste piire.

Parkide kaitse eesmrk on ajalooliselt kujunenud planeeringu, dendroloogilise, kultuuriloolise, koloogilise, esteetilise ja puhkevrtusega puistute ning pargi- ja aiakunsti hinnaliste kujunduselementide silitamine koos edasise kasutamise ja arendamise suunamisega. Parkide maa kuulub nii eraomandisse (Kadriorg) kui riigi- ja munitsipaalomandisse.

Sarnaselt teiste Tallinna kaitsealuste parkidega hakkab nd ka eelnimetatutes kehtima kaitsealuste parkide kaitse-eeskiri (RT I 2000, 43, 272). Looduskaitsealustes parkides ei tohi niteks kaitseala valitseja nusolekuta pstitada ehitisi, korraldada ettevalmistamata kohtades suuri rahvaritusi, kujundada puuvrasid ja teha raiet.

Lisainfo:

Urve Sinijrv
Keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonna spetsialist
Tel 626 2878

Tiina Napp
Harjumaa Keskkonnateenistuse looduskaitse peaspetsialist
Tel 672 2973

Monika Kopti
Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja
Tel 626 2993
GSM 521 2602
E-post monika.kopti@ekm.envir.ee
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012