2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Looduskaitsekuu algab emadepeval

KESKKONNAMINISTEERIUMI PRESSITEADE
7. mai 2004

Looduskaitsekuu algab emadepeval


Esmaspeval, 10. mail alustatakse looduskaitsepreemia piduliku leandmisega looduskaitsekuu ettevtmisi. 24. looduskaitsekuu keskendub liigikaitsele - meie mber elavate taimede ja loomade kaitsele.

Avaritusel, esmaspeval kell 14.00 antakse Keskkonnaministeeriumi suures saalis 1989. aastal alustatud traditsioonina le ornitoloogi ja loodusteadlase Eerik Kumari nimeline looduskaitse preemia, esitletakse Eesti Entsklopeedia Kirjastuse raamatut *Euroopa kahepaiksed ja roomajad" ja tutvustatakse O Vesilinnu uut filmi *htumaa kaduvad liigid".

Eestis on looduskaitse all le 500 taime-, seene- ja loomaliigi. Suur osa neist liikidest on kaitse alla vetud nende elupaikade kadumise ja hvimise tttu. Seetttu tuleb linnu- vi loomaliigi kaitsmisel kaitsta ka tema elupaika. Kui pole niteks suuri plislaasi, pole ka kotkastel, must-toonekurgedel, lendoravatel ja paljudel teistel liikidel elukohta.

Loomade, taimede ja nende elupaikade kaitsele pratakse suurt thelepanu kogu Euroopas. Selle vljundiks on htse kaitsealade vrgustiku, Natura 2000, loomine kigis Euroopa Liidu liikmesriikides. Eesti looduse hindamine lbi Euroopa prisma annab nii mnelegi hstituntud loomale vi taimele meie silmis uue vrtuse ja thenduse. Mitmed liigid, nagu rukkirk, rabakonn, kobras vi hunt, kelle olemasoluga me oma igapevaelus harjunud oleme, on enamuses Euroopa Liidu liikmesriikides limalt haruldased vi hvinud.

Traditsiooniliselt on looduskaitsekuul hulgaliselt loodusteemalisi ritusi le Eesti. Niteks esmaspeval avatakse Lnemaa keskkonnateenistuses fotonitus *Liikide kaitse Eestis" ja Jgevamaal Elistvere loomapargis Rando Omleri fotonitus *Mets meie mber", Valgamaal alustatakse koolipilastele internetiphist viiepevast liigikaitseteemalist viktoriini, Elmari raadios saab esmaspevast alates kuuel hommikul osa vtta Matsalu looduskaitseala viktoriinist ja Prnumaal korrastatakse talgute korras Niidu metsa. Looduskaitsekuu kogu tiheda programmiga saab alates 7. mai htust tutvuda Keskkonnaministeeriumi kodulehel www.envir.ee.

Looduskaitsepeva thistamise algatasid 1959. aastal Eesti Looduskaitseselts ja Haridusministeerium. 1980. aastast on saanud kenaks kombeks pidada iga aasta kevadisel rkamisajal looduskaitsekuud, millega loodusesber saab anda oma osa meie hise keskkonna silitamiseks ja tiendamiseks.

LUGUPEETUD AJAKIRJANIKUD, OLETE OODATUD ESMASPEVASELE LOODUSKAITSEKUU AVARITUSELE KESKKONNAMINISTEERIUMISSE KELL 14.00.


Lisainfo:
Riinu Rannap
Keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonna spetsialist
Tel 626 2889

Hanno Zingel
Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna juhataja
Tel 626 2872
GSM 513 9079

Monika Kopti
Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja
Tel 626 2993
GSM 521 2602
E-post monika.kopti@ekm.envir.ee
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012