2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Eesti ei toeta transgeense rapsi kasvatamist

KESKKONNAMINISTEERIUMI PRESSITEADE
7.MAI 2004.a


Eesti Keskkonnaministeerium otsustas mitte anda nusolekut geneetiliselt muundatud rapsi kasvatamiseks Euroopa Liidus.

Ettevte Bayer CropScience taotleb (taotluses nr C/BE/96/01) luba tuua Belgia kaudu Euroopa Liitu geneetiliselt muundatud rapsi (liinid Ms8, Rf3 ja MS8xRf3). Turustamisloa taotlus sisaldab seemnete importi Euroopa Liitu mittekuuluvatest riikidest, kasvatamist sarnaselt tavarapsi sortidega ning kasutamist toiduks, sdaks ja tstuslikuks tooraineks.

Keskkonnaministeerium, on nimetatud Eestis pdevaks asutuseks (Competent Authority, CA), kelle lesandeks on ka kigi teiste Euroopa Liidu riikide kaudu esitatud geneetiliselt muundatud organisme GMOsid) sisaldavaid vi nendest koosnevatest toodetest turustamise loataotluste lbi vaatamine, hindamine ja otsuse tegemine, kas nustuda vastava GMO toote turustamisega vi mitte.

Keskkonnaministeerium ksis loataotluse asjas otsuse tegemisel arvamust ka geenitehnoloogiakomisjonilt, kes samuti judis seisukohale, et GM rapsi toomine Euroopa Liitu siin kasvatamise eesmrgil ei ole lubatav.

Samas nustub Eesti Keskkonnaministeerium GM lirapsi seemnete kasutamisega tstuslikul eesmrgil (nt bioktuse, vrvainete, kosmeetika jne tootmine) ja rhutab et lirapsi seemnete pakendamine ja transport peavad olema korraldatud nii, et seemnete juhuslik sattumine keskkonda on vlistatud.

Eesti ei nustunud toote kasutamisega toiduks ja sdaks. Otsusest, mitte lubada nimetatud GM rapsi turustada kasvatamise eesmrgil on juba teatanud Belgia CA (Competent Authority). Oma arvamuse/kommentaarid vastuvited peavad kik EL liikmesriigid esitama taotluse kohta 8 maiks 2004. a.

Lisainfo
Lilika Kis, KKM looduskaitseosakonna spetsialist
61262 877

Marit Pukk
KKM pressitalitus
6262 917
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012