2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Vrtsjrve piirkonna ldplaneering

Vrtsjrve piirkonna ldplaneeringu avalik vljapanek toimus 12.06-12.07.2002. Avaliku vljapaneku kigus tehti jrgmised ettepanekud: Riigimetsa Majandamise Keskuse poolt tuli ettepanek raiete kohta planeeringualal Rannu, Rngu ja Puka valla maadel. Looduskaitsehingu "Kotkas" poolt esitati ettepanekud ksitleda Vrtsjrve piirkonda Natura 2000 alana ja tiendavalt analsida strateegiliste keskkonnamjude hindamisel laevaliikluse intensiivistumise mju Emaje kallastele, elustikule ja jesngi kujunemisele. Rngu valla poolt esitati ettepanek detailplaneeringu kohustusega alade hulgast vlja arvata Sauna laagripaik.

Vrtsjrve piirkonna ldplaneeringu avaliku vljapaneku kigus tehtud ettepanekute arutelud toimuvad 6. augustil 2002. a. kell 9.00-12.00 Rannu rahvamajas ja 6. augustil 2002. a. kell 14.00-17.00 Tarvastu vallamajas.

Arutelule tulevad ka koosklastamisel tehtud Muinsuskaitseinspektsiooni Tartumaa osakonna ettepanek laiendada detailplaneeringu kohustusega ala Vehendi kla kalmevljani, Muinsuskaitseinspektsiooni Viljandimaa osakonna ettepanek moodustada arheoloogiamlestiste tiheda paiknemise tttu kaitseala Riuma klas, Tartumaa Keskkonnateenistuse ettepanek Saare talu tammede kaitse alla vtmiseks, Viljandimaa Keskkonnateenistuse ettepanek korrigeerida planeeritava Arumetsa puhkeala jalgrattarada, mis lbib Jrvekla looduskaitseala piiri ja Viljandi Teevalitsuse ettepanek reserveerida maa Rannu-Jesuu silla Viljandipoolse pealesidu ja teegvenduse rajamiseks.

Vastavasisulised teated ilmuvad ka Tartu-, Viljandi- ja Valgamaa maakonnalehtedes.

Jaanika Kaljuvee, Vrtsjrve Sihtasutus
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012