2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Looduskaitse saab arengukava

KESKKONNAMINISTEERIUMI PRESSITEADE
17. mai 2004

Looduskaitse saab arengukava

Homme, 18. mail algusega kell 10.00 toimub Tallinnas Meriton Grand Hotel konverentsikeskuses looduskaitse arengukava avafoorum. Arengukava, mis valmib kavakohaselt 2005. aasta sgisel, annab alusphimtted jrgmiseks 30 aastaks.

Kogu arengukava koostamine on kavandatud avatud osalusprotsessina, et vimaldada kigil huvirhmadel selles kaasa la. Koostamise kigus saab osaleda foorumitel ja trhmades nii nustajana kui ka kommenteerides keskkonnaministeeriumi kodulehel esitatavaid (vahe)tulemusi ja eelnusid. Ka homsel avafooumil (vt kava: http://www.envir.ee/Looduskaitse_foorum.pdf) oodatakse osalejate hulgas aktiivset diskussiooni.

Kava koostamise koordinaator Henn Prnametsa snul valmib arengukava kahes osas: *Esimese etapi trhmad tegelevad sisulise poolega alade ja koosluste kaitse, liigikaitse, sotsiaalmajandusliku mju ning loodusharidusega. Teises etapis on thelepanu keskmes halduskorraldus ehk eri institutsioonide rollid ja kohustused, rahastamise planeerimine, juriidilised ksimused ning arengukava titmise tulemuslikkuse hindamise kavandamine." Looduskaitse arengukavaga on seotud ka pooleli olev looduskaitsehaldusprojekt, mille eesmrk on projekteerida optimaalne kaitsealade valitsemiskorraldus, mis vimaldab kaitsealade thusa kaitse ja kigi kaitse-eesmrkide saavutamiseks vajalike funktsioonide tasakaalustatud titmise kogu riigi ulatuses. Samuti on selle aasta lpus algamas Euroopa Liidu ISPA fondist rahastatav tehnilise abi projekt, mille eesmrgiks on analsida looduskaitse korralduslikku klge ning hinnata mahukamate investeeringute vajadust kogu looduskaitse valdkonnas. Seega on rmiselt oluline nende kahe projekti tulemuste anals ning vimalusel ettepanekute arvestamine arengukava koostamisel.

Muud looduskaitsega seonduvad dokumendid nagu kaitsekorraldus-, veemajandus- ja metsamajanduskavad ning maakondlikud- ja ldplaneeringud, tuleb eeldatavasti edaspidi looduskaitse arengukavaga koosklla viia.

Looduskaitse arengukava tugineb peagi Riigikogusse esitataval strateegial Sstev Eesti 21" ning uuendataval keskkonnastrateegial. Samas arvestatakse seonduvate valdkondade arengukavade ja/vi strateegiatega nagu metsanduse arengukava kuni 2010. aastani, maaelu arengukava 2003-2006, turismi arengukava, transpordi arengukava 1999-2006 ja muude seonduvate valdkondade vastavate dokumentidega. Strateegilise dokumendina esitatakse looduskaitse arengukava rakenduslik osa osana keskkonnategevuskavast.

Lisainfo:

Henn Prnamets
KKM vlisabi planeerimise broo juhataja kt
Tel 660 4581
E-postl henn.parnamets@ekm.envir.ee

Monika Kopti
Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja
Tel 626 2993
GSM 521 2602
E-post monika.kopti@ekm.envir.ee
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012