2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Geenitehnoloogia komisjonil uus koosseis

KESKKONNAMINISTEERIUMI PRESSITEADE
17. juuni 2004

Geenitehnoloogia komisjonil tnasest uus koosseis


Vabariigi Valitsus kinnitas tna, 17. juunil uue geenitehnoloogia komisjoni koosseisu, kuhu lisandusid Eesti Pllumajanduslikooli, Tallinna Tehnikalikooli ja keskkonnaorganisatsioonide esindajad.

Uue geenitehnoloogia komisjoni (GTK) koosseis vimaldab arutada nii erinevate geneetiliselt muundatud organismidede taotlusi kui teisi valdkondi senisest laiemas ringkonnas, mille lbi muutub komisjoni otsustusprotsess avalikkusele lbipaistvamaks.

Lisaks varasematele, osaliselt arvuliselt muudetud GTK liikmetele hakkavad uude komisjoni kuuluma ka Eesti Pllumajanduslikooli, Tallinna Tehnikalikooli ja keskkonnaorganisatsioonide esindajad. Uues GTK-s on 17 liiget, neist kaks keskkonnaministri, ks majandus- ja kommunikatsiooniministri, kaks pllumajandusministri, ks sotsiaalministri, kaks Tartu likooli rektori, kolm liiget Teaduste Akadeemia presidendi, ks Eesti Pllumajanduslikooli rektori, ks Tallinna Tehnikalikooli rektori ja neli liiget keskkonnaorganisatsioonide ettepanekul (liikmete nimed on toodud allpool).

Komisjoni esimehe valivad liikmed esimesel koosolekul, mis toimub esmaspeval, 21. juunil.

Geenitehnoloogia komisjon on geneetiliselt muundatud organismide valdkonnas nuandev komisjon, kelle lesanded on stestatud geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seadusega. Komisjonil puuduvad tidesaatva vimu volitused ning GTK koosolekutel tehtud otsused esitatakse valitsusasutustele ettepanekute, arvamuste vi hinnangutena. Komisjoni seisukohad on soovitusliku iseloomuga.

Geenitehnoloogia komisjoni uus koosseis justus tna valitsuse korraldusele allakirjutamisega. GTK phimrus hakkab kehtima kolm peva prast Riigi Teatajas avaldamist, eeldatavast juuli alguses.


Lisainfo:

Lilika Kis
Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna peaspetsialist
Tel 626 2877

Monika Kopti
Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja
Tel 626 2993
GSM 521 2602
E-post monika.kopti@ekm.envir.ee

TNA, 17. JUUNIL KINNITATUD GEENITEHNOLOOGIA KOMISJONI LIIKMED:

Keskkonnministri ettepanekul:
Lilika Kis, Keskonnaministeeriumi looduskaitse osakonna
peaspetsialist
Hanno Zingel, Keskkkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna juhataja

Majandus- ja kommunikatsiooniministri ettepanekul:
Helle Aruniit, Tarbijakaitseameti peadirektor

Pllumajandusministri ettepanekul:
Andres unmaa, Pllumajandusministeeriumi pllumajandusosakonna
juhataja asetitja
Mati Koppel, Jgeva Sordiaretuse Instituudi direktor

Sotsiaalministri ettepanekul:
Heli Laarmann, Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna
kemikaaliohutuse juht

Tartu likooli rektori ettepanekul:
Ain Heinaru, Tartu likooli geneetika professor
Andres Me Tartu likooli geneetika dotsent

Eesti Pllumajanduslikooli rektori ettepanekul:
Kadri Jrve, EPM Eksperimentaalbioloogia Instituudi taimegeneetika
osakonna juhataja

Tallinna Tehnikalikooli rektori ettepanekul:
Priit Kogerman, Tallinna Tehnikalikooli geenitehnoloogia instituudi
professor

Teaduste Akadeemia presidendi ettepanekul:
Raivo Uibo, akadeemik, Tartu likooli immunoloogia professor
Erkki Truve, Tallinna Tehnikalikooli geenitehnoloogia professor
Toomas Veidebaum, Tervise Arengu Instituudi teaduskeskuse juhataja

Keskkonnaorganisatsioonide ettepanekul:
Toomas Frey, Eesti Pllumajanduslikooli emeriitprofessor
Lauri Lutsar, bioloogiamagister
Marek Strandberg - Eestimaa Looduse Fondi ja koloogiliste
Tehnoloogiate Keskuse esindaja
Juhan Srgava, Eesti Bidnaamika hingu esindaja, mahetalunik.

Monika Kopti
Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja
Tel 626 2993
GSM 521 2602
E-post monika.kopti@ekm.envir.ee
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012