2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Tpsustati jahieeskirja

KESKKONNAMINISTEERIUMI PRESSITEADE
20. juuli 2004

Tpsustati karu, hundi, mgra ja kuue linnuliigi kttimist


Tna Riigi Teatajas avaldatud Jahieeskirja muudatus tpsustab rahvusvahelise thtsusega jahiulukiliikide isenditele jahipidamise korda. Muudatused puudutavad kuue linnuliigi, karu, hundi ja mgra kttimist.

Jahieeskirja uuendamise kutsusid ellu jahimeeste esindajate ning suurkiskjate kaitse ja kasutuse korraldamise trhma ettepanekud.

Uuenduste kohaselt vib karule, vlja arvatud poegadega emakarule, pidada varitsus- vi hiilimisjahti 1. augustist 31. oktoobrini. Karujahti tohib pidada vaid karu poolsete kahjustuste vltimiseks. Hundijahi aeg lhenes. Alates jrgmisest aastast on see 1. jaanuarist kuni 31. mrtsini, varem sai hunti kttima hakata juba esimesest augustist.

Tpsustati ka hallhaigru, knnivarese, hallrsta, ronga, hallvarese, kodutuvi ja mgra kttimise korda. Selgemalt ja heselt mistetavalt kirjutati lahti mned ligud suuruluki laskekatse tunnistuse andmise ja arvestuse korra osas.

Jahieeskirjaga stestatakse jahiajad, lubatud jahipidamisviiside kasutamise ajad ja erinuded, jahikoeraga jahipidamise ajad jmt.

Jahieeskirja parandused ei too jahimeestele kaasa rahalisi kohustusi. Uuendatud Jahieeskiri hakkab kehtima kolm peva prast Riigi Teatajas avaldamist ning muudab kehtetuks senise, 7. mrtsi 2003. a. parineva Jahieeskirja.

Eestis on jahipidamist seadusega reguleeritud alates 1934. aastast, mil veti vastu esimene jahiseadus. Selles ajast alates on jahindust suuremal vi vhemal mral reguleeritud seadusega kaasneva jahieeskirjaga.


Lisainfo:

Kaarel Roht
Metsaosakonna peaspetsialist
Tel 626 2933
GSM 515 3669

Monika Kopti
Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja
Tel 626 2993
GSM 521 2602
E-post monika.kopti@ekm.envir.ee
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012